Στόχος του ΥΠΕΝ και της νέας διοίκησης της ΔΕΗ είναι ήδη από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου να είναι ορατή η αναστροφή των αρνητικών προοπτικών, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα οποία ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουνίου. Αυτό είναι σημαντικό να συμβεί καθώς η εταιρεία σκοπεύει μόλις αναστραφούν τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και αυτό αποτυπωθεί στον ισολογισμό της επιχείρησης, η ΔΕΗ να ανακτήσει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όπως συνέβη τελευταία φορά το 2014.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/08/business-plan.html

Share.