Προωθούνται εμβληματικές πρωτοβουλίες για να τεθούν σωστές βάσεις στην εκκίνηση του αναπτυξιακού σχεδίου που ξεδιπλώνει η νέα κυβέρνηση, αλλά και για να καλυφθεί η Ελλάδα από τα σύννεφα της νέας διεθνούς κρίσης. Προωθείται εντός του Αυγούστου η νομοθετική διάταξη για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά. Τον Σεπτέμβριο το αίτημα προς τον ESM για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου προς το ΔΝΤ. Προωθείται η έγκριση του σχήματος απομείωσης των “κόκκινων” δανείων που προωθεί το ΤΧΣ.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/08/31.html

Share.