Οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης στο πεδίο της φορολογίας δεν εξαντλούνται μόνο στη μείωση του φορολογικού βάρους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα που έχουν πολλαπλούς στόχους.

Από τη μια να περιορίζει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και από την άλλη να περιορίσει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/07/blog-post_732.html

Share.