Η Κομισιόν δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Υποστηρίζει ότι και τα νοικοκυριά υπερφορλογούνται συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Μάλιστα αναφέρουν ότι οι επιβαρύνσεις τους είναι ακόμα μεγαλύτερες (πέραν των φορολογικών συντελεστών) καθώς αναγκάζονται να πληρώσουν επιπλέον ποσά για συμπληρωματικές υπηρεσίες σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις αναφέρεται ότι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου της γραφειοκρατίας αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Μάλιστα οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν ετησίως το τέλος επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 1.000 και 650 ευρώ αντίστοιχα. 

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι σήμερα είναι ασύμφορο για κάποιος επιχειρηματία να επενδύσει στην Ελλάδα καθώς περίπου το 55% πηγαίνει στο κράτος.

Σημειώνουν δε ότι στην περίπτωση που μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής στο 20% το κόστος για το ελληνικό δημόσιο είναι σχετικά χαμηλό και συγκεκριμένα δεν ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι με τη μείωση και του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη από το 15 στο 5% (κοστίζει 400 εκατ. ευρώ) θα ξαναβάλει τη χώρα μας στο χάρτη των επενδυτών.

Η Κομισιόν υποστηρίζει επίσης ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση για την εργασία στην Ελλάδα είναι υψηλή. Το 2016, η Ελλάδα είχε έναν έμμεσο φορολογικό συντελεστή για την απασχολούμενη εργασία ο οποίος έφθανε στο 41%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ ο οποίος ήταν στο 36%.

Η αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών επηρέασαν και τους αυτοαπασχολούμενους. Μάλιστα, τα δηλωθέντα έσοδα από την αυτοαπασχόληση μειώθηκαν κατά 27% μεταξύ 2015-17, ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων μειώθηκε κατά 14% κατά την ίδια περίοδο.

Πάντως το περίεργο είναι ότι η Κομισιόν κάνει λόγο για υπερφορολόγηση σαν να απουσίαζε όλα αυτά τα χρόνια από τις διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Είναι σαν μην είναι αυτή που έδινε την τελική έγκριση (μαζί με το ΔΝΤ) για τα μέτρα που θα οδηγούσαν στη μείωση των ελλειμμάτων.

Απάτες με τον ΦΠΑ

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν το έλλειμμα ΦΠΑ, (η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ) ανήλθε το 2016 στη χώρα μας στα 5,9 δισ. ευρώ (παρά την ευρύτερη χρήση του «πλαστικού» χρήματος που επέβαλαν τα capital controls), από 5,35 δισ. που ήταν το 2015 και 4,6 δισ ευρώ το 2014, ενώ συνολικά στην Ε.Ε. τα διαφυγόντα έσοδα περιορίσθηκαν στα 147,1 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των χωρών με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ε.Ε. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ενώ η είσπραξη των εσόδων από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες ενδείξεις βελτίωσης, τα διαφυγόντα έσοδα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

Συνολικά, στα κράτη- μέλη της Ένωσης, το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε κατά 10,5 δισ. ευρώ φθάνοντας τα 147,1 δισ. ευρώ το 2016 και σημειώνοντας μείωση στο 12,3% των συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ σε σύγκριση με 13,2% το προηγούμενο έτος. Οι ατομικές επιδόσεις των κρατών μελών εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά.

Το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, εκ των οποίων η Βουλγαρία, η Λετονία, η Κύπρος και οι Κάτω Χώρες εμφάνισαν τις καλύτερες επιδόσεις, με μείωση των απωλειών ΦΠΑ σε ποσοστό ανώτερο του 5% σε κάθε χώρα.

Ωστόσο, το έλλειμμα ΦΠΑ αυξήθηκε σε έξι κράτη μέλη: Ρουμανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Εσθονία και Γαλλία.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου
liberal.gr

Πηγή

Share.