Το 2014 οι τρισκαταρατοι Σαμαροβενιζελοι ψηφίζουν διάταξη με την οποία απαγορεύουν τη χορήγηση δανείων με εγγύηση την κρατική επιχορήγηση.

Το Μάιο 2017, μετά το πόρισμα της Εξεταστικής για τα δάνεια των κομμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί την εν λόγω διάταξη και ορίζει
Α. Ότι μπορεί να ενεχυριαζεται το μισό πόσο της χρηματοδότησης του ετους για νέα δάνεια ή ρύθμισης παλαιότερων
Β. Ότι σε κάθε δανειακή σύμβαση (νέα ή τροποποιητικη) τα κόμματα οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, επί ποινή κυρώσεων.

Ένα μήνα μετα, τροποποιείται εκ νέου η ανωτέρω διάταξη και ορίζεται ότι όλα αυτά ισχύουν για νέα δάνεια και όχι για διακανονισμους ήδη υφιστάμενων. Επίσης, απαλείφεται η υποχρέωση ενημέρωσης των εποπτικών αρχών και οι κυρώσεις.

Έτσι λοιπόν, τον Νοέμβρη του 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ διακανονίζει εν κρυπτώ και άνευ ελέγχου το δάνειο του με ενεχυραση των κρατικών επιχορηγήσεων έως το 2023.

Αν μη τι άλλο, ηθικό πλεονέκτημα δανειοδότησης.

https://twitter.com/GeorghyZhukov

Πηγή

Share.