Η αποκάλυψη πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από ολιγωρία και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία πληρώνει διπλάσιο ενοίκιο από το περσινό, στο κτίριο που στεγάζεται, ή η απάντηση που έδωσε στη δημοσιότητα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα;

Όπως αποκαλύφθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει μισθώσει το γνωστό ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου από το 2006 και με διαδοχικές παρατάσεις και επεκτάσεις του μισθωτηρίου συμβολαίου βρέθηκε να πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα ύψους 45.228 ευρώ (+3,6% χαρτόσημο), μέχρι την 30η Απριλίου 2018, οπότε και έληγε το συμβόλαιο. 

Με τη λήξη του συμβολαίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αδυνατούσε να εγκαταλείψει το κτίριο καθώς δεν είχε βρει το που θα μετεγκατασταθεί και ζήτησε παράταση της μίσθωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αφού πέρασε και ο Δεκέμβριος του 2018, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρέθηκε εκ νέου άνευ νέας στέγης και μετά από συνεννόηση με την ιδιοκτήτρια εταιρία του ακινήτου, συμφωνήθηκε από κοινού πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να κάνει χρήση του κτηρίου μέχρι και το τέλος του 2019, καταβάλλοντας ως αποζημίωση χρήσης το ποσό των 82.000 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος προβλέφθηκε πως για τους πρώτους μήνες του 2020 η αποζημίωση θα μείνει σταθερή στα 82.000 ευρώ και ακολούθως θα ανέλθει τα 90.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2020.

Χρήματα πεταμένα από το παράθυρο από τον θεματοφύλακα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, που είναι αρμόδιος “για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά καθώς και να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά”.

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε να ενοικιάσει ένα κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους στο οποίο παλαιότερα στεγαζόταν το εμπορικό κατάστημα Hondos, όπου το συγκεκριμένο κτήριο ανήκει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή σε φορέα που σχετίζεται με την Κεφαλαιαγορά και στον οποίο προεδρεύει ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης.

Υπεγράφη δε μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου συμφωνητικό, υπό την προϋπόθεση ότι το κτίριο θα αδειοδοτηθεί εν τω μεταξύ από την πολεοδομία για χρήση γραφείων.

Και καθώς οι μήνες κυλούσαν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε και έλαβε προσωρινή μελέτη για την προβλεπόμενη δαπάνη μετεγκατάστασής της στο νέο κτήριο.

Η δαπάνη προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Λόγω του μεγάλου ποσού η Επιτροπή αποφάσισε να εντάξει το συγκεκριμένο έργο της μετακόμισης, στα δημόσια έργα.

Μια διαδικασία που θα κρατήσει σχεδόν 2,5 έτη!

Αποφάσισε λοιπόν να πληρώσει αποζημιώσεις για τη χρήση του μίσθιου τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, για να εξοικονομήσει 1.000.000 από τις δαπάνες της μετεγκατάστασης λόγω της ένταξης τους στο πρόγραμμα των δημοσίων έργων.

Με αποτέλεσμα “μηδέν εις το πηλίκον”.

Ναι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αδυνατεί να χειριστεί αποτελεσματικά και ορθολογικά μια αστική μίσθωση, μια αδειοδότηση και μια μετεγκατάσταση, λες και πρόκειται να μετακομίσει σε άλλο πλανήτη, την ίδια στιγμή που έχει ως προορισμό να εποπτεύει τις αγορές, να ελέγχει τις εισηγμένες εταιρίες και τους φορείς των αγορών και να υποβάλει μηνυτήριες αναφορές σε περιπτώσεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Ένα ακόμα δείγμα της ανεπάρκειας των ενοίκων της οδού Κολοκοτρώνη 1.

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου
liberal.gr

Πηγή

Share.