Μονόδρομο αποτελεί η απομάκρυνση περίπου 2.300 εργαζόμενων και το κλείσιμο 220 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, προκειμένου η εταιρεία να παραμείνει βιώσιμη και να εμφανίσει θετικά αποτελέσματα ύστερα από μία τριετία. 
Ωστόσο, η περικοπή θέσεων εργασίας, που προβλέπει το σχέδιο της PriceWaterhooseCoopers, θα πραγματοποιηθεί μέσω εθελούσιας εξόδου και όχι μέσω απολύσεων.

Αυτό αναφέρουν στο Capital.gr ενημερωμένες πηγές που τονίζουν ότι οι αλλαγές στην εταιρεία με στόχο την μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους θα χρειαστούν χρόνο.

Η χρηματοδότηση

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΤΑ να εγκρίνει το σχέδιο της PwC, το οποίο θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά θα… ξεκινήσουν τα δύσκολα, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να λάβει χώρα η εθελούσια έξοδος.

Σήμερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κόστος συνταξιοδότησης ενός υπάλληλου των ΕΛΤΑ διαμορφώνεται σε περίπου 50.000 ευρώ από τα οποία 30.000 ευρώ αντιστοιχούν στην εφάπαξ παροχή (το υπόλοιπο ποσό αντιστοιχεί σε άλλους είδους συνταξιοδοτική παροχή).

Το κόστος της εθελουσίας υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνει σημαντικά το ποσό των 50.000 ευρώ ανά άτομο, με στόχο να κινητροδοτηθούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τα ΕΛΤΑ όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Σε μία αγορά που συρρικνώνεται -οι πωλήσεις μειώθηκαν από 387,6 χιλ. ευρώ το 2013 σε 340,7 χιλ. ευρώ το 2017- η υιοθέτηση προγράμματος οικειοθελών αποχωρήσεων είναι μονόδρομος ώστε τα ΕΛΤΑ με ορίζοντα το 2021 να είναι σε θέση να εμφανίσουν κέρδη, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές.

Μεγέθη χρεοκοπίας

Η αποχώρηση 2.000 εργαζομένων-από τους οποίους περισσότεροι από 1.800 θα πρέπει να δουν την πόρτα εξόδου έως τις 30 Ιουνίου 2019- είναι μονόδρομος, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, για να παραμείνουν βιώσιμα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Το 2018 το ταμειακό έλλειμμα είχε ξεπεράσει τα 65 εκατ. ευρώ και για το 2019 εκτιμάται ότι αγγίξει τα 70 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία, που έχει εξαντλήσει τα όρια δανεισμού, να συναρτά τη βιωσιμότητά της στις επιδοτήσεις.

Ακόμη, παρά την μείωση του προσωπικού από περίπου 11.000 πριν από το 2010 σε περίπου 6,6 χιλιάδες (βάσει των στοιχείων του 2017), το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί στο 70% του συνόλου των δαπανών.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η εταιρεία το 2014 είχε εμφανίσει καθαρή κερδοφορία ύψους 998 χιλ. ευρώ, που μετατράπηκε σε ζημιές 10,2 εκατ., 14,2 εκατ. ευρώ και 15,5 εκατ. ευρώ τα έτη 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα. 

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει χάσει σημαντικούς πελάτες, όπως η ΕΥΔΑΠ, η Ελληνική Αστυνομία (υπηρεσία διαβατηρίων), αλλά κι έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Κατά τους συνδικαλιστές, η ρευστότητα των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να ήταν βελτιωμένη, εάν η εταιρεία εισέπραττε οφειλές της τάξης των 250 εκατ. ευρώ που προέρχονται από την καθολική υπηρεσία (η υποχρέωση για αποστολή και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή αντικειμένων).

Επισημαίνουν ακόμη ότι τα ίδια κεφάλαια απομειώθηκαν κατά 211,73 εκατ. ευρώ από την συμμετοχή με 10% των ΕΛΤΑ στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά και από τη ζημιά που προήλθε από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI Buyback.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή

Share.