Καθὼς πήγαινα στὸ «Ἀλεξάνδρειο» ἀπὸ τὸ κέντρο, ἐπέρασα δίπλα ἀπό, τοὐλάχιστον δέκα (10) λεωφορεία μὲ ΜΑΤ. 
Λέω, στὸν ἑαυτόν μου, «θὰ ἔχη κόσμο τὸ «παλέ»…».

Φθάνω ἐκεῖ στὶς 19:20, ἐνᾦ ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ ξεκινοῦσε σὲ δέκα (10) λεπτά.

Ἀπ΄ ἔξω περίπου διακόσια (200) ἄτομα τῆς ἀστυνομίας μὲ πολιτικά.

Λέω, πάλι, στὸν ἑαυτόν μου: «θὰ μπῆκαν καὶ δὲν θὰ εὕρω θέση…»

Ἀνεβαίνω σιγά-σιγὰ τὶς σκάλες τοῦ «παλὲ» κι ἐφ΄ ὅσον ἐπέρασα τοὐλάχιστον ἀπὸ ἀκόμη δέκα (10) ἀστυνομικούς, μπαίνω μέσα.

Ἐπιλέγω μίαν θέση στὰ ὑψηλά, κάθομαι μόνος μου καὶ ξεκινῶ νὰ βγάζω φωτογραφίες.

Συνῳμίλησα μὲ ἕναν – δύο φίλους στὸ μέσεντερ καί, τσοῦπ, ἔρχεται καὶ κάθεται δίπλα μου κάποιος ποὺ μοῦ λέει: «τί εἶπε τώρα ἡ ἀνακοίνωσις»;

Τοῦ ἀπαντῶ: «ξέρω κι ἐγώ; Μᾶλλον ὅτι ἦλθε ὁ Τσίπρας καὶ θὰ βγῆ σὲ λίγο…».

Ἁνάβει τσιγάρο, τὸν ἐρωτῶ ἐὰν ἐπιτρέπεται καὶ μοῦ ἀπαντᾶ: «ἔνα θὰ κάνω…». Τοῦ ἀνταπαντῶ: «Ἐπειδὴ θέλω νὰ κάνω κι ἐγὼ τσιγάρο, πᾶμε πιὸ πάνω γιὰ νὰ φεύγῃ ὁ καπνός ἀπὸ τὸ παράθυρο…».

Μοῦ λέει τότε αὐτός: «ἄστο, δὲν πειράζει.» Τοῦ ἀπαντῶ «ἐντάξει»…

Δὲν ἐκαρφώθη ὁ τύπος πὼς ἦταν τῆς ἀσφαλείας…

Μπαίνει τότε ὁ Τσίπρας, ῥίχνω ἕνα χειροκρότημα καὶ ἀμέσως ὁ τύπος ἐξηφανίσθη…

Δὲν τὴν εἶχα ἐγὼ τὴν βόμβα τελικῶς…

Καi, κάπου ἐκεῖ, ξεκινᾶ τὸ μαρτύριό μου. 
 
Ὁ Τσίπρας, ὡς ἄλλος Παπανδρέου, ξεκινᾶ τὸν λόγο του… «Λαὲ τῆς Θεσσαλονίκης…». Κυττῶ τριγύρω καὶ βλέπω αὐτοὺς ποὺ βλέπετε κι ἐσεῖς στὴν πρώτη φωτογραφία.

Μὲ δύο κερκίδες κλειστές, ἄλλες τρεῖς νὰ ἔχουν ἀπὸ ἑκατὸ (100) ἄτομα καὶ οἱ ὑπόλοιπες μὲ κενὲς θέσεις σὲ κάθε κερκίδα. Ὁ κόσμος ξεκινᾶ νὰ κουνᾷ τὶς σημαῖες… Σοῦ λέει: «νὰ φαινόμαστε πολλοί…»

Στὶς φωτογραφίες, ἐὰν κάνετε ΖΟΥΜ, θὰ δεῖτε ἀρκετοὺς ὀρθίους. Ὅλοι τους ἦσαν ἀστυνομικοὶ μὲ πολιτικά!!!

Πετάχθηκε τότε ἕνα παλληκάρι ἀπὸ ἀπέναντι κι ἐφώναξε: «Ζήτω ἡ Μακεδονία!!!». Μέσα σὲ τρία (3-μόλις) δευτερόλεπτα τὸν εἶχαν βγάλη ἔξω δέκα (10) ἄτομα τῆς ἀσφαλείας!!!
Στὴν πορεία τῆς ὁμιλίας ἔβγαλαν ἄλλους πέντε ἀπὸ τὴν κερκίδα μου. Ἐγὼ ἄντεξα ἕνα μισάωρον.
Τὰ δέκα πρῶτα λεπτὰ ὁ Τσίπρας ἔκραζε τὸν Μητσοτάκη. 
Τὰ ἐπόμενα δέκα λεπτὰ θριαμβολογοῦσε γιὰ τὸ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀνεφέρθη στὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ περίμενα νὰ ἀκούσω ἕνα ἐπιχείρημα ὡς πρὸς τὰ ὀφέλη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ δὲν ἄκουσα ἔστᾦ κι ἕνα. Μόνον κάτι σὲ ξύλινη γλῶσσα, μὲ πυλῶνες σταθερότητος στὰ Βαλκάνια καὶ γενικότητες.
Ξαφνικὰ εἶδα ἀρκετοὺς νὰ ἀποχωροῦν καὶ κατάλαβα πὼς ἦταν εὐκαιρία νὰ φύγω, διότι κινδύνευα νὰ κοιμηθῶ. 
Χαιρέτησα μὲ ἕνα χαμόγελο τὸ παλληκάρι, τὸν ἀσφαλίτη, ποὺ ξεροστάλιαζε, κυτταχθήκαμε, καταλάβαμε καὶ δύο μας πὼς δὲν θέλαμε νὰ εἴμαστε ἐκεῖ μέσα, εἴπαμε «καλὸ βράδυ» καὶ πῆρα τὸν δρόμο τοῦ γυρισμοῦ, πέρασα ἀκόμη τέσσερεις (4) κλοῦβες ἔως τὸ σπίτι μου καὶ ἀπεφάσισα νὰ γράψω γιὰ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία μου…
Ἀπὸ αὔριο (15 Δεκεμβρίου) ὅλα τὰ ΜΜΕ θὰ γράφουν πόσοι λίγοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ πῆγαν στὸν Λευκὸ Πύργο καὶ πόσο φασίστες ἦσαν. Ἐγὼ ὅμως σήμερα θὰ σταθῶ στὸ πόσο ἀποτυχημένη ἦταν αὐτὴ ἡ ὁμιλία. 
Μὲ ἕνα «Ἀλεξάνδρειον», πού, χονδρικῶς, μαζὺ μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς μὲ τὰ πολιτικά, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς μὴ ΣΥΡΙΖΑίους, ποὺ ἦσαν ἐκεῖ, ἄντε, μὲ τὸ ζόρι, νὰ εἶχε 2.000 κόσμο… Στὴν καλλιτέρα…
Ἐὰν λοιπὸν δὲν μπορῇ τὸ κυβερνὸν κόμμα νὰ γεμίσῃ ἔνα γήπεδο τῶν 5.000 θέσεων μὲ ψηφοφόρους του, στὴν δευτέρα σὲ μέγεθος πόλη τῆς χώρας, στὴν ὁποίαν διαβιοῦν 1.200.000 πολῖτες, τότε κάτι πάει λάθος. 
Κάτι ἔκανε πολὺ λάθος…
Ἐδῶ ὁ «Ἄρης», ποὺ κοντεύει νὰ πέσῃ σὲ κατηγορία στὴν καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) μαζεύει τοὐλάχιστον 2500 κόσμο στὸ γήπεο. Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος δηλαδὴ φαίνεται πὼς οἱ «Ἀρειανοί» εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ΣΥΡΙΖΑίους τῆς Θεσσαλονίκης, χωρὶς φυσικὰ νὰ λαμβάνω ὑπ΄ ὄψιν μου πὼς ἔχουν ἔλθη λεωφορεῖα μὲ ΣΥΡΙΖΑίους ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, καθὼς καὶ κάτι Σκοπιανοὶ ἀπὸ τὰ Σκόπια.
Ἁπλᾶ, σκέπτομαι, πὼς τὴν ἐπομένη φορὰ θὰ ἦταν καλλίτερα νὰ κλείσουν τὸ «Ἰβανόφειον» τοῦ «Ἠρακλῆ», πρὸ κειμένου νὰ φαίνονται περισσότεροι.
Τὸ σημερινὸ ἦταν ἀστεῖο.
Τὸ μοναδικὸ σημεῖον ποὺ θύμιζε πὼς μιλᾶ ὁ πρωθυπουργὸς μίας χώρας σήμερα ἦταν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὄρθιοι ἀστυνομικοί, ποὺ κυττοῦσαν τὸν κόσμο μήπως καὶ ἐντοπίσουν κάποιον ἀντιφρονούντα!!!
Ἀποτυχία λοιπὸν δὲν ἦταν ἡ συγκέντρωσις τοῦ Λευκοῦ Πύργου ἀλλὰ ἡ ὁμιλία παρῳδία ἑνὸς «Πεκινουᾶ» πρωθυπουργοῦ.

Κῦρος Μανούσκας
filonoi.gr

Πηγή

Share.