Τα ευρήματα της μελέτης είναι αποκαλυπτικά αφού όπως τονίζει στα συμπεράσματά της η PWC, αποδεικνύεται ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της κεντρικής Ευρώπης επιδοτούν σε σημαντικό βαθμό τα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα όσο μεγαλύτερη βιομηχανία και καταναλωτής είναι μια εταιρεία, τόσο περισσότερο μειώνονται τα τελικά του κόστη.

“Υπάρχουν εξαιρετικά πολύπλοκες τιμολογήσεις ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων με στόχο να μειωθούν τα κόστη ηλεκτρισμού στις μεγάλες βιομηχανίας.

Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να μειώσουν κυρίως τα κόστη δικτύου και τους φόρους, τα τέλη” αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη, η οποία επισημαίνει ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία αλλά και στη Γαλλία στοχεύουν ειδικά στις βιομηχανίες έντασης που είναι μεγάλες με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα η PWC βλέπει ότι υπάρχουν πολλές επιλογές με βάση τις πολιτικές της ΕΕ για εφαρμογή βιομηχανικής πολιτικής στις μεγάλες βιομηχανίες.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μια ελληνική βιομηχανία; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύονται στη μελέτη μια βαριά βιομηχανία θα πλήρωνε 44,2% φθηνότερο ρεύμα εάν ήταν εγκατεστημένη στη Γερμανία, 36,4% φθηνότερο στη Γαλλία, 40,6% φθηνότερα στην Ολλανδία και 25,1% από το “ακριβότερο” Βέλγιο.

Πιο αναλυτικά οι τιμές που πληρώνουν οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας στις χώρες αυτές, για έναν μεγάλο καταναλωτή με προφίλ άνω των 200.000 Mwh έχουν ως εξής:

Γερμανία:

31,3 ευρώ/MWh ανταγωνιστική χρέωση

2,5 ευρώ/MWh χρέωση δικτύου

3,2 ευρώ/MWh τέλη

37ευρώ/MWh σύνολο

Στη Γερμανία οι μειώσεις στα τέλη δικτύου μπορούν να φτάσουν το 90% ενώ για τις άλλες χρεώσεις και τέλη πχ για τις ΑΠΕ εφαρμόζεται ανώτατο όριο με βάση τον κύκλο εργασιών και σε συνάρτηση με την ένταση ενέργειας της επιχείρησης.

Γαλλία

38,2 ευρώ/MWh ανταγωνιστική χρέωση

0,8ευρώ/MWh χρέωση δικτύου

3,2 ευρώ/MWh τέλη

42,2 ευρώ/MWh σύνολο

Στη Γαλλία ανάλογα με το προφίλ εφαρμόζονται μειώσεις έως και 90% στις χρεώσεις δικτύου.

Ολλανδία

36,1 ευρώ/MWh ανταγωνιστική χρέωση

2,8 ευρώ/MWh χρέωση δικτύου

0,5 ευρώ/MWh τέλη

39,4 ευρώ/MWh σύνολο

Και στην Ολλανδία οι μειώσεις στα τέλη μεταφοράς φτάνουν στο 90%.

Βέλγιο

38 ευρώ/MWh ανταγωνιστική χρέωση

4,6 ευρώ/MWh χρεώση δικτύου

7,1 ευρώ/MWh τέλη

49,7 ευρώ/MWh σύνολο

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούσαν στις τιμές που πληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 από βιομηχανίες έντασης ενέργειας με αντίστοιχο προφίλ.

Ποια είναι η τιμή που πληρώνει μια μεγάλη βιομηχανία στην υψηλή τάση αντίστοιχα στην Ελλάδα; 

Με βάση τις εκπτώσεις που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία (8% έκπτωση όγκου και 7% έκπτωση συνέπειας) προκύπτει:

54,6 ευρώ/MWh ανταγωνιστική χρέωση

2,5 ευρώ/MWh χρέωση δικτύου

9,31 ευρώ/MWh τέλη (4,14 ευρώ/MWh ΥΚΩ, 2,47 ευρώ/MWh ΕΤΜΕΑΡ, 2,7 ευρώ/MWh ΕΦΚ)

66,41 ευρώ/MWh σύνολο

Το ελληνικό τιμολόγιο είναι 79,4% ακριβότερο από το γερμανικό, 73,8% από το Γαλλικό, 68,5 από το Ολλανδικό και 33,6% από το Βελγικό.

Του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr

Πηγή

Share.