Τί συμβαίνει γιά πρώτη φορά στίς καταλήψεις σχολείων τοῦ 2018 ποῦ δέν συνέβαινε στίς καταλήψεις σχολείων ἀπό τό 1988 μέχρι σήμερα.
Από: antibaro.gr / ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΛΙΔΗΣ
Δημοσιεύθηκε στήν Ἑστία, 4 Δεκεμβρίου 2018.
1. Σήμερα ἔχουμε πρωθυπουργό πρώην καταληψία καί πρόεδρο 15μελούς. Οἱ πρῶτες του πολιτικές πράξεις καί ἐμφανίσεις στόν δημόσιο χῶρο, ἦταν ὡς ὀργανωτής σχολικῶν καταλήψεων.
2. Σήμερα δέν ἔχουμε ἁπλῶς καταλήψεις σέ σχολεῖα καί παύση μαθημάτων. Ταυτόχρονα μέ ὅλα αὐτά ἔχουμε καί πορεῖες σχεδόν σέ κάθε πόλη τῆς Ἑλλάδας. Τήν περασμένη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, ἔγιναν ταυτόχρονες πορεῖες σέ δεκάδες πόλεις. Σέ μεγάλο μέρος τῶν 520 ὑπό κατάληψη σχολείων, οὐσιαστικά δέν ἔγινε κατάληψη, ἀλλά ἀποχή ἀπό τά μαθήματα προκειμένου οἱ μαθητές νά συμμετάσχουν στά μαθητικά συλλαλητήρια.
3. Σήμερα ἔχουμε συλλήψεις μαθητῶν καί τῶν γονέων τους γιά «παραμέληση ἐποπτείας ἀνηλίκων». Τό πρωτοφανές περιστατικό συνέβη μετά ἀπό μήνυση τοῦ διευθυντῆ τοῦ 2ου Γυμνασίου Ἀγρινίου.
4. Σήμερα ἔχουμε τό πολιτικό καί δημιοσιογραφικό κατεστημένο, κυβέρνησης τέ καί ἀντιπολίτευσης, νά καθυβρίζει τούς μαθητές.
Ἄς προσεχθεῖ τό ἑξῆς σημεῖο: δέν καθυβρίζεται ἡ κατάχρηση τῶν πράξεών τους (κατάληψη ἀντί μάθημα). Ἄλλωστε, τό – πράγματι στρεβλό – «δικαίωμα» στήν κατάληψη ἔχει γίνει σταδιακά ἀποδεκτό τά τελευταία 30 χρόνια. Κακῶς, ἀλλά ἔγινε.
Δέν καθυβρίζεται οὔτε τό ἕνα καί μοναδικό αἴτημα τῶν μαθητῶν: ἡ ἀπόρριψη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Διότι περί αὐτοῦ πρόκειται.
Καθυβρίζεται τό αὐτόβουλο καί αὐτεξούσιο τῶν μαθητῶν!
Ἡ κυβέρνηση, ἡ ὁποία τό 2016 μείωσε τήν ἡλικία γιά δικαίωμα ψήφου ἀπό τά 18 στά 17, καί τό 2017 ἔδωσε δικαίωμα ἀλλαγῆς φύλου σέ παιδιά 15 ἐτῶν, θεωρεῖ τούς μαθητές λυκείου ἄβουλα ὄργανα ἐξωσχολικῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων, μολονότι τά ἴδια τά παιδιά φωνάζουν «δέν εἴμαστε φασίστες, δέν εἴμαστε ναζί, ὅταν φωνάζουμε ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι γῆ ἑλληνική», καί βάζουν ἕνα μεχάλο ἀπορριπτικό Χ στά ναζιστικά σύμβολα.
Πάντως, ἐγώ στήν ὑποτιθέμενη μαθητική «ἀντί-ἐθνικιστική διαδήλωση» ἐναντίον τῶν καταλήψεων εἶδα ὅτι τουλάχιστον οἱ μισοί ἔδειχναν ἄνω τῶν 25, μέ γενειάδα, μέ ξένες (κόκκινες) σημαῖες καί ὀργανωμένο στρατιωτικό βάδισμα. Ἀντίθετα, στίς μαθητικές πορεῖες εἶδα μόνο μαθητές, μόνο ἑλληνικές σημαῖες, ἄτακτο βάδισμα καί πάθος νεοφώτιστων σέ διαδηλώσεις.
Ἐδῶ ἔγκειται καί τό ὅτι πρόκειται γιά χτύπημα κάτω ἀπό τή μέση. Σέ αὐτές τίς συνθῆκες, βρῆκαν ἕνα μόνο ἀκραῖο σύνθημα, τό ὅτι «ἡ Δημοκρατία πούλησε τή Μακεδονία». Ἀκραῖο ναί. Ἀπειλῆ ὅμως γιά τή Δημοκρατία ἕνα σύνθημα σέ μία πορεία; δέ νομίζω. Ὑπερβολικό τό βρίσκω.
Δέν ἦταν ἄραγε ἀπειλῆ ὅταν σημερινοί ὑπουργοί ὀργάνωναν λαϊκά δικαστήρια μέ κρεμάλες ἔξω ἀπό τή Βουλή καί ὁ ὄχλος φώναζε «νά καεῖ…», ἀλλά εἶναι σήμερα ἀπειλῆ ὅτι μερικοί 17χρονοι ἀπό ἐνθουσιασμό καί ἔλλειψη καλλιέργειας λόγου δέν συνειδητοποιοῦν τίς ἐπιπτώσεις τῶν λέξεων; Δέν πείθομαι.
Εἶναι χτύπημα κάτω ἀπό τή μέση ἐπειδή ἀποφεύγει νά ἀπαντήσει στήν οὐσία τοῦ αἰτήματος γιά ἀπόρριψη τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας.
Ὄχι μόνο δέν εἶναι ἐθνικιστική ἡ ἀπόρριψη, ἀλλά ἐθνικιστική εἶναι ἡ ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας.
Κάποτε νά τελειώνουμε μέ τά συμπλέγματα ὅτι ὅλοι οἱ ἐθνικισμοί γύρω μας εἶναι «πρόοδος» καί «φιλία». Στό ὑπό τροποποίηση Σύνταγμα τῶν Σκοπίων παραμένει αὐτούσιος ὁ ἀλυτρωτισμός εἰς βάρος μᾶς (ἄρθρο 36) καθώς καί ἡ παραπομπή (στό Προοίμιο) σέ κείμενο ποῦ εὐθέως μιλάει γιά ἕνωση τῶν «Μακεδόνων» τριῶν χωρῶν σέ μία «μεγάλη Μακεδονία». Νά πάψει ὁ στρουθοκαμηλισμός καί νά δοῦμε κατάματα τήν πραγματικότητα!

. .

..

. . . ..Πηγή

Share.