Ἀγοράζουν μαζικῶς κάλπες – Τήν ἴδια ἡμέρα ἐθνικές, εὐρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές – ΕΚΛΟΓΕΣ τόν Μάρτιο θά πρέπει νά ἀποκλείονται βάσει τοῦ χρονοδιαγράμματος τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἔργου πού ἀπεκάλυψε τήν Δευτέρα τό βράδυ στήν «Ἑπόμενη Μέρα» τῆς ΕΡΤ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης. Συμφώνως πρός αὐτό, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐνδεχομένως θά εἰσαχθεῖ πρός ψήφισιν στήν Βουλή μαζί μέ τό Πρωτόκολλο Ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ περί τά τέλη Φεβρουαρίου. 
Αναδημοσίευση από: estianews.gr

Οἱ δύο ψηφοφορίες πού θά διεξαχθοῦν (κύρωσις συμφωνίας καί πρωτόκολλο ΝΑΤΟ) πιθανώτατα θά προηγηθοῦν τῶν ψηφοφοριῶν γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Αὐτές, δεδομένου ὅτι πρόκειται νά δοθεῖ μία μικρή παράτασις στίς ἐργασίες τῆς ἁρμοδίας κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς ἀναθεωρήσεως, δέν ἀναμένεται νά διεξαχθοῦν πρίν ἀπό τά τέλη Μαρτίου, συμφώνως πρός τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Ἐάν, μάλιστα, ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις ἀξιοποιήσει τήν δυνατότητα πού τῆς δίδει ὁ Κανονισμός τῆς Βουλῆς καί καταθέσει πρόταση μομφῆς πρίν ἤ μετά τήν ψηφοφορία γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τότε τά χρονοδιαγράμματα διευρύνονται καί εἶναι λίαν πιθανό πώς ἡ τελευταία ψηφοφορία γιά τό Σύνταγμα θά διεξαχθεῖ ἀρχές Ἀπριλίου.

Ὅπως δέ ἐκτίμησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου, ἡ πρότασις μομφῆς τῆς Ἀντιπολιτεύσεως πιθανόν νά συγκεντρώσει λιγώτερες ψήφους ἀπό τήν τελευταία πού ἐτέθη πρός ψηφοφορίαν, ὑπαινισσόμενος προφανῶς μετεγγραφές ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ κ. Βούτσης ὑπεστήριξε ὅτι καί χωρίς τίς ψήφους τῶν ΑΝΕΛ δέν ὑπάρχει θέμα δεδηλωμένης. Ὅταν τοῦ ἐπισημάνθηκε ἀπό τόν Διευθυντή τῆς «Ἑστίας» Μανώλη Κοττάκη πώς ὅταν ὁ κ. Τσίπρας ἔχασε τήν δεδηλωμένη μετά τό δημοψήφισμα τοῦ 2015 στήν ψηφοφορία γιά τό τρίτο μνημόνιο προκήρυξε ἐκλογές, ὁ κ. Βούτσης ἀπεκάλυψε πώς οἱ ἐκλογές ἔγιναν τότε γιά ἄλλο λόγο: ὄχι γιατί ἀπωλέσθη ἡ δεδηλωμένη, ἀλλά γιατί ἡ πλειοψηφία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «ἔπεσε» στούς 117 βουλευτές, καί αὐτό εἶναι ἀντισυνταγματικό. Βάσει τοῦ Συντάγματος, ἡ ἐλάχιστη πλειοψηφία μέ τήν ὁποία μπορεῖ νά νομοθετεῖ μιά Βουλή μέ πλειοψηφία παρόντων εἶναι 120 βουλευτές.
Οἱ ἐντυπωσιακές ἀποκαλύψεις τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς στήν ΕΡΤ (Σ. Κοτρῶτσος) ὁδήγησαν τήν «Ἑστία» νά ὑποβάλλει ἐρωτήσεις γιά τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν σέ κορυφαῖο παράγοντα τοῦ Μαξίμου. Οἱ ἀπαντήσεις πού λάβαμε εἶναι ἐνδιαφέρουσες: Μᾶς ἐλέχθη ἀρχικῶς ὅτι βάσει τῶν χρονοδιαγραμμάτων Βούτση ὁ Μάιος ἀποτελεῖ τό Plan A τῆς Κυβερνήσεως καί ὁ Ὀκτώβριος τό Plan B. Μᾶς ἐλέχθη ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις του τόν Μάρτιο μελετώντας συνδυαστικῶς τίς δημοσκοπήσεις καί τό διεθνές οἰκονομικό κλῖμα, εἰδικῶς τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Ἰταλία. Μᾶς ἐλέχθη, τέλος, ὅτι ἔχει στό συρτάρι του εἰσηγήσεις γιά τετραπλές κάλπες τόν Μάιο (ἐθνικές, εὐρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές) εἴτε ἅπαξ σέ μία Κυριακή, ὅλες, εἴτε σέ δόσεις, σέ δύο Κυριακές.
Συμφώνως πρός εἰσήγηση κορυφαίου παράγοντος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιά νά διεξαχθοῦν τετραπλές ἐκλογές σέ μία Κυριακή χωρίς ἐπεισόδια πρέπει τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν νά διπλασιάσει τά ἐκλογικά τμήματά του ἀπό 19.513 στίς ἐκλογές τοῦ Σεπτεμβρίου 2015 σέ 40.000 στίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου τοῦ 2019. «Ἄν δέν τό κάνουμε, κάθε ὑπερῆλιξ θά ψηφίζει γιά μισή ὥρα, οἱ οὐρές θά εἶναι τεράστιες, μήν ἀποκλείετε νά πέσει καί ξύλο!» εἶναι τό ἐπιχείρημα τοῦ κορυφαίου στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτό σημαίνει, βεβαίως, πώς πρῶτον θά ἀπαιτηθεῖ νά προμηθευθεῖ τό Δημόσιο χιλιάδες κάλπες καί δεύτερον πώς τά ἐκλογικά τμήματα στά ὁποῖα θά ψηφίσουν χιλιάδες ἐκλογεῖς σέ αὐτές τίς ἐκλογές θά ἀλλάξουν, δέν θά εἶναι τά ἴδια μέ τίς προηγούμενες!
Γιά τόν λόγο αὐτό ἄλλωστε ἔχουν πραγματοποιηθεῖ στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἐπανειλημμένες ἀσκήσεις προσομοιώσεως ὥστε νά διακριβωθεῖ πόσος εἶναι ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος ψηφοφορίας ἀνά ἐκλογές. Ἀπό ἕνα λεπτό πού ἦταν γιά τήν ἐθνική κάλπη, αὐξάνεται γιά τίς τέσσερεις κάλπες σέ πέντε λεπτά ὑπό κανονικές συνθῆκες.
Δεδομένου, τέλος, ὅτι οἱ ἐκλογές θά συμπέσουν μέ τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες ἔχουν δικαίωμα ψήφου, ἡ Κυβέρνησις ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» μελετᾶ φόρμουλα γιά νά ψηφίσουν στίς ἐκλογές οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί νά ἐκλέξουν γιά πρώτη φορά ἀπό εἰδική λίστα τούς πρώτους βουλευτές τῆς Ὁμογενείας.

. .

..

. . . ..Πηγή

Share.