Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, η κυβέρνηση αποφάσισε η στελέχωση του υπουργείου του κ. Παπά να γίνει από το έκτακτο αποθεματικό, να δώσει χρήματα για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και προγραμμάτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ενώ από το αποθεματικό πλήρωσε και υποχρεώσεις του 2016, όπως προκύπτει από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι:

«Από την επισκόπηση των πιστώσεων προκύπτει ότι η χρήση του αποθεματικού δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, που προβλέπει την κάλυψη από το αποθεματικό μόνο άμεσων, σημαντικών, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού».

Και συγκεκριμένα αναφέρεται στις παρακάτω δαπάνες:

1. Μεταφορά πίστωσης ύψους 20.000.000,00 ευρώ στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας και προγραμμάτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

2. Μεταφορά πίστωσης ύψους 23.851.900,00 ευρώ στο ίδιο υπουργείο Παιδείας, για την καταβολή δαπανών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

3. Μεταφορά πίστωσης ύψους 294.120,00 ευρώ στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την κάλυψη δαπάνης πρόσληψης 5 ειδικών συμβούλων-συνεργατών και 5 μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.

4. Μεταφορά πίστωσης ύψους 64.836.000,00 ευρώ στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για επιχορηγήσεις στις ανώνυμες εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες (με διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε.), Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) και Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ Α.Ε.) προς κάλυψη άμεσων, ανελαστικών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και ως εκ τούτου απολύτως προβλέψιμων.

5. Μεταφορά πίστωσης ύψους 61.657.512,00 ευρώ στο υπουργείο Υποδομών, για επιχορήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

6. Μεταφορά πίστωσης ύψους 11.153.000,00 ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή δαπανών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρελθόντων ετών για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δημοσίου από τα ΕΛΤΑ.

7. Μεταφορά πίστωσης ύψους 11.785.000,00 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών για πρόσθετη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, λόγω της σημαντικής μείωσης της ετήσιας επιχορήγησής τους. 

8. Μεταφορά πίστωσης ύψους 1.575.000,00 ευρώ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πληρωμή αμοιβής δικηγορικής εταιρείας, για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία» και λοιπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της αντίθετης προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου.

liberal.gr

Πηγή

Share.