Η σημερινή μέρα είναι ιστορική γιατί μια μεγάλη χώρα αποχωρεί από την ΕΕ, η οποία μικραίνει σε πληθυσμό, σε πολιτική επιρροή και στην οικονομία. 
Ωστόσο, με δεδομένο ότι αυτή είναι η βούληση που εξέφρασε ο βρετανικός λαός, το ζητούμενο είναι η έξοδος να γίνει με συντεταγμένο τρόπο, ώστε να μην υπάρξει χάος και αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται.
Η συμφωνία προβλέπει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 29 Μαρτίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η επικύρωσή της από το βρετανικό κοινοβούλιο, κάτι που δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ενώ αντίθετα εξασφαλισμένη φαίνεται η επικύρωση από ρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα 27 κράτη-μέλη πέτυχαν όλους τους βασικούς στόχους 

Οι Βρετανοί δεσμεύονται να καλύψουν το κόστος αποχώρησης από την ΕΕ που αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 45 δις ευρώ.

Από την επόμενη της εξόδου, τις 30 Μαρτίου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά, θα συνεισφέρει στην κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων στην ΕΕ. 
Η μεταβατική περίοδος που θεωρείται απαραίτητη ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο χρόνια εάν κριθεί αναγκαίο.
Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο θα διαπραγματευθούν τις μελλοντικές σχέσεις τους, οι οποίες όπως όλα δείχνουν, θα περιοριστούν σε μια ευρεία εμπορική συμφωνία, η οποία, όμως, δεν θα φτάνει μέχρι την πλήρη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά ή έστω σε μια τελωνειακή ένωση.
Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν λόγους να είναι ικανοποιημένα, αφού επιδεικνύοντας μια εξαιρετκή ενότητα στις διαπραγματεύσεις πέτυχαν να ικανοποιήσουν και τους τρεις βασικούς στόχους, που είχαν θέσει από την αρχή και ήταν 
η διασφάλιση των Ευρωπαίων που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
  • η κάλυψη από τους Βρετανούς του κόστους της εξόδου, το οποίο αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 
  • η παραμονή των ανοικτών συνόρων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Νίκος Μπέλλος, Βρυξέλλες
 

Πηγή

Share.