Μπροστά στη μεγάλη καταιγίδα η οποία πλήττει το σύνολο των συνταξιούχων
αλλά και των εργαζομένων, η Κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει για μια ακόμα
φορά την απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Τα τελευταία μεγάλα ψέματα αφορούν τις μειώσεις στις συντάξεις, όπου
επιχειρεί να παραπλανήσει για μια ακόμη φορά τους συνταξιούχους με τη
δήθεν διαπραγμάτευση για αποτροπή των μειώσεων από 1/1/2019.
Επί του συγκεκριμένου λοιπόν θέματος , αλλά και συνολικά για το μεγάλο
πρόβλημα των συνταξιούχων , όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με τις
ρυθμίσεις της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έχουμε να επισημάνουμε τα
ακόλουθα:


1. Υπολογισμός των νέων συντάξεων

Ο νόμος 4387/2016 ο επονομαζόμενος και ως νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται
ήδη σε συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
από 13/5/2016 και μετά και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά στους νέους
συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις με μειώσεις οι οποίες
ξεπερνούν ακόμη και το 30% σε σχέση με τους παλιούς συνταξιούχους οι
οποίοι έλαβαν σύνταξη με αίτηση που υπεβλήθη μέχρι 12/5/2016 δηλαδή
πριν τον ανωτέρω νόμο
Παράδειγμα 1ο
Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για 35 έτη με την
ανώτερη ασφαλιστική κλάση , δηλαδή αποδοχές 2432 ευρώ , είχε σύνταξη με
το παλιό καθεστώς , μετά τις μειώσεις που είχαν γίνει μέχρι 31/12/2014
ποσού προ φόρου 1280,86 ευρώ. Με το νόμο 4387/2016 ο ασφαλισμένος με τα
ίδια χρόνια και τις ίδιες αποδοχές θα πάρει σύνταξη 1126,3 ευρώ δηλαδή
μειωμένη κατά 12%. Εάν ο ίδιος συνταξιούχος ελάμβανε και οικογενειακό
επίδομα για ένα παιδί τότε η σύνταξή του προ φόρου ήταν 1436,76 αντί
των 1126,3 σήμερα , άρα μείωση 21,6%.

Παράδειγμα 2ο
Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ που συνταξιοδοτήθηκε με 30 έτη
ασφάλισης πριν το νόμο 4337/2016 έλαβε αρχικό ποσό σύνταξης 1060 ευρώ το
οποίο διαμορφώθηκε μετά τις μειώσεις που είχαν γίνει μέχρι 31/12/2014
στα 1007 ευρώ προ φόρου.
Η αντίστοιχη ασφαλισμένη η οποία πήρε σύνταξη με το νέο νόμο 4387/2016
έλαβε το ποσό των 728,97 ευρώ προ φόρου άρα με μείωση 27,6%

Παράδειγμα 3ο
Δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη υπηρεσίας
ελάμβανε με το παλαιό καθεστώς , μετά από όλες τις μειώσεις που είχαν
γίνει μέχρι 31/12/2014 για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο το ποσό των
1322,3 ευρώ προ φόρου. Με το νέο καθεστώς θα λάβει σύνταξη κύρια από το
δημόσιο το ποσό των 961,5 ευρώ προ φόρου. Επομένως η μείωση με το νέο
νόμο 4387/2016 είναι 27,3%
Παράδειγμα 4ο
Δικηγόρος ελεύθερος επαγγελματίας με 40 έτη ασφάλισης στο Ταμείο
Νομικών αντίστοιχα με το παλιό καθεστώς ελάμβανε σύνταξη κύρια 1098
ευρώ , ενώ με το νέο η σύνταξή θα είναι 832,7 ευρώ , δηλαδή 24,2 %
χαμηλότερη σύνταξη.
Παράδειγμα 5ο
Στην περίπτωση σύνταξης χηρείας και εφόσον είναι ο επιζών σύζυγος
μεγαλύτερος των 55 ετών για να συνεχίσει και μετά την τριετία τη σύνταξη
στην περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου του 1ου παραδείγματος η
σύνταξη χηρείας για μη εργαζόμενη και μη συνταξιοδοτούμενη εξ ιδίου
δικαιώματος θα είναι από τα 1053 ευρώ στα 563 ευρώ , δηλαδή μείωση
46,5%
Παράδειγμα 6ο
Συνταξιούχος παλιός του ΙΚΑ με αποδοχές 1000 ευρώ και 15 έτη ασφάλισης
έπαιρνε σύνταξη 486,8 ευρώ και ΕΚΑΣ 230 ευρώ, σύνολο 716,8 ευρώ. Ο
νέος συνταξιούχος με τα ίδια ασφαλιστικά στοιχεία αλλά και ο παλιός
πλέον μετά την 1/1/2019 θα λαμβάνει σύνταξη 461,5 ευρώ χωρίς βεβαίως
ΕΚΑΣ , επομένως μείωση στο εισόδημά του 35,6%
Παράδειγμα 7ο
Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα με εργαζόμενη καθαρίστρια ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ.
Μετά από 15 έτη ασφάλισης θα έπαιρνε σε ηλικία 62 ετών το ποσό των 486,8
ευρώ και επικουρικό 121 ευρώ από το ΕΤΕΑΜ σύνολο 607,8 ευρώ, χωρίς να
υπολογίσουμε ΕΚΑΣ . Με το νέο καθεστώς θα πάρει 425 ευρώ κύρια σύνταξη
και επικουρικό 45 ευρώ , άρα σύνολο 470 ευρώ , δηλαδή μείωση 22,3%
Να θυμίσουμε επίσης ότι με τη μείωση του αφορολογήτου στα 5.600 ευρώ από
1/1/2020 κάθε συνταξιούχος με καθαρό ποσό σύνταξης άνω των 466,7 ευρώ
θα υποστεί επιπλέον μείωση στο καθαρό ποσό της σύνταξης μέχρι 50 ευρώ τα
μήνα
Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το νέο τρόπο υπολογισμού των
συντάξεων για όσους υπέβαλλαν ή θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από
13/5/2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστικού νόμου ΣΙΡΙΖΑΝΕΛ.


2. Ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων και πως διαμορφώνονται από 1/1/2019

Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι το θέμα του επανυπολογισμού των
συντάξεων μπορεί να επανεξεταστεί μετά τη λήξη του προγράμματος τον
Αύγουστο του 2018.

Πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο ψέμα.
Γιατί προς τους θεσμούς «διαρρηγνύει τα ιμάτιά της» ότι θα εφαρμόσει
τα συμφωνημένα . εσωτερικό «κλείνει το μάτι» στους συνταξιούχους
με στόχο να τους εξαπατήσει για μία ακόμη φορά.
Την ίδια στιγμή δεν μιλάει κανένας από την Κυβέρνηση για το ενδεχόμενο
κατάργησης ή έστω αλλαγών στο νόμο Κατρούγκαλου , από τον οποίο να
σημειωθεί δεν προβλεπόταν η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η
οποία ψηφίστηκε μεταγενέστερα στο νόμο 4472/2017
Πώς άραγε μπορείς να μιλάς για κατάργηση των διατάξεων του
επανυπολογισμού των συντάξεων όταν δεν καταργείς ή δεν αλλάζεις το νόμο
για τον υπολογισμό των συντάξεων που ήδη εφαρμόζεται;
Το εντυπωσιακό και αυτό που υποτιμά τη νοημοσύνη κάθε πολίτη σε αυτή τη
χώρα, είναι τα στοιχεία που δίνει η Κυβέρνηση για τις μειώσεις
Το 20-30% των συνταξιούχων λέει θα έχουν μειώσεις και από αυτούς
ορισμένοι θα φθάσουν στο 18%. Με δεδομένο μάλιστα ότι ένα ποσοστό 15%
θα έχει αυξήσεις πώς άραγε θα προκύψει καθαρή μείωση της δαπάνης κατά
1,84 δις ευρώ;
Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους
Η δέσμευση που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση είναι απολύτως σαφής και
συγκεκριμένη. Να μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη σε καθαρό ποσό,
δηλαδή αφαιρουμένων των φόρων, των εισφορών για υγειονομική περίθαλψη
και των εισφορών υπέρ ΑΚΑΓΙΕ κατά 1% του ΑΕΠ δηλαδή κατά 1,84 δις ευρώ.
Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος , οι περικοπές θα είναι στο
καταβαλλόμενο στις 31/12/2018 ποσό για συντάξεις περίπου 2,25 δις ευρώ. 
Παράλληλα επειδή για 300 χιλιάδες περίπου συνταξιούχους θα προκύψουν
αυξήσεις με τον επανυπολογισμό θα απαιτηθεί το ποσό των 150 εκατ. ευρώ
για να καταβληθεί η αύξηση αυτή για το 2019, άρα η συνολική μείωση από
αυτούς που θα έχουν τις περικοπές από 1/1/2019 θα πρέπει να φθάσει τα
2,4 δις ευρώ.
Όταν η συνολική δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται στα 28, 9 δις ευρώ
ετησίως (το 2017) , σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση κατά 8,3%
της συνταξιοδοτικής δαπάνης
Επομένως εάν ήταν αληθινά τα λεγόμενα της Κυβέρνησης, ότι για 750
χιλιάδες θα υπάρξουν μειώσεις και για 400 χιλιάδες συνταξιούχους θα
προκύψουν αυξήσεις, τότε είναι απορίας άξιον πως θα προκύψουν τα 2,4
δις ευρώ.
Η πραγματικότητα είναι ότι για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ δεν υπάρχει
καμιά μείωση γιατί η νέα νομοθεσία δεν τους αφορά σε σχέση με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων.
Επομένως από τα 2.544.290 συνταξιούχους , εάν αφαιρέσουμε 602.000
περίπου συνταξιούχους του ΟΓΑ απομένουν 1.942.000 συνταξιούχοι των
οποίων οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν.
Εάν αφαιρεθούν από αυτούς 350 χιλιάδες περίπου συνταξιούχοι που δεν θα
έχουν μειώσεις ή θα έχουν οριακές διαφορές και 300 χιλιάδες περίπου που
θα έχουν αυξήσεις , οι υπόλοιποι 1.292.000 περίπου συνταξιούχοι θα
υποστούν μειώσεις από λίγα ευρώ μέχρι και 350 ευρώ το μήνα και σε κάθε
περίπτωση μέχρι 18%
Αυτό σημαίνει ότι η μέση μηνιαία σύνταξη σε ότι αφορά το μικτό προ φόρου
και ασφαλιστικών εισφορών ποσό θα έχει μια μέση σε μηνιαίο επίπεδο
μείωση 155 ευρώ το μήνα. Στην περίπτωση που η μείωση αφορούσε 750.000
συνταξιούχους όπως η Κυβέρνηση ισχυρίζεται, η μέση μηνιαία μείωση της
σύνταξης θα ήταν 267 ευρώ , πράγμα ανέφικτο.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι μειώσεις θα γίνουν τουλάχιστον σε
1.300.000 περίπου συνταξιούχους και μάλιστα από αυτούς οι 650.000 θα
έχουν μείωση με πλαφόν στο 18 %. 
Μεταξύ εκείνων που θα έχουν τις
μεγαλύτερες μειώσεις είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι του
πρώην ΤΕΒΕ και οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες από ταμεία των
Μηχανικών, των Ιατρών και Υγειονομικών καθώς και των Δικηγόρων.
Η Κυβέρνηση όπως είναι γνωστό δεν αποστέλλει στους συνταξιούχους τις
αποφάσεις ή έστω τα ενημερωτικά σημειώματα για να γνωρίζουν τις μειώσεις
που θα έχουν, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
Παράδειγμα 1ο
Γυναίκα Δημόσιος υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
συνταξιοδοτήθηκε πριν το νόμο 4387/2016 ως μητέρα ανηλίκου σε ηλικία 55
ετών με 30 έτη υπηρεσίας λαμβάνει σήμερα ως σύνταξη κύρια προ φόρου το
ποσό των 1067,75 ευρώ. Εάν υπολογιζόταν με το νέο καθεστώς θα έπαιρνε
776,85 ευρώ , ενώ με τον περιορισμό του 18% στις μειώσεις το νέο ποσό
που θα λάβει προ φόρου θα είναι 875,55 ευρώ.
Παράδειγμα 2ο
Δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη υπηρεσίας που
έχει συνταξιοδοτηθεί με το παλιό καθεστώς λαμβάνει κύρια σύνταξη από το
Δημόσιο το ποσό των 1322,3 ευρώ προ φόρου. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος
θα έχει μείωση 18% , άρα το μικτό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα είναι
από 1/1/2019 στα 1084 ευρώ , ενώ στην περίπτωση που υπέβαλε αίτηση μετά
τις 13/5/2016 το μικτό ποσό θα ήταν 961,5 ευρώ.
Παράδειγμα 3ο
Ασφαλισμένος του ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε με 40 έτη ασφάλισης και αποδοχές
2.000 ευρώ . Το αρχικό ποσό της σύνταξής του ήταν 1665 ευρώ και το ποσό
που λαμβάνει σήμερα μετά τις περικοπές , προ φόρου είναι 1272 ευρώ. Από
1/1/2019 με τον επανυπολογισμό το ποσό της σύνταξης από το ΙΚΑ –ΕΦΚΑ θα
είναι 1165 ευρώ , δηλαδή μειωμένο κατά 8,4%.
Παράδειγμα 4ο
Ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ σε υψηλές κατηγορίες συνταξιοδοτήθηκε με 40
έτη ασφάλισης και το μικτό ποσό της σύνταξής του ήταν 1806 ευρώ μετά
τις περικοπές. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού η σύνταξή του θα ήταν 1282
ευρώ αλλά επειδή η μείωση έχει πλαφόν το 18% θα διαμορφωθεί στα 1481
ευρώ , δηλαδή διαφορά 325 ευρώ το μήνα ή 3.900 ευρώ το χρόνο ή απώλεια
δύο συντάξεων και πλέον , χωρίς να υπολογίζεται ο επιπλέον φόρος μετά
την 1/1/2020.
Παράδειγμα 5ο
Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε με το παλιό καθεστώς σε ηλικία 62
ετών με Βαρέα ένσημα , αποδοχές 1000 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης . Η κύρια
σύνταξη που λαμβάνει προ φόρου είναι 598 ευρώ και η επικουρική 195 ευρώ
προ φόρου.
Με τον επανυπολογισμό η κύρια σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 615 ευρώ και τα
17 επιπλέον ευρώ θα τα πάρει σε 5 ετήσιες δόσεις από 1/1/2019 και μετά ,
ενώ αυτόματα από 1/1/2019 θα έχει μείωση κατά 35 ευρώ στην επικουρική
της σύνταξη.
Η ίδια συνταξιούχος με τη μείωση του αφορολογήτου από 1/1/2020 στα 5.600
ευρώ θα έχει μια μείωση στο καθαρό εισόδημά της 50 ευρώ το μήνα
περίπου.
Στο ανωτέρω παράδειγμα φαίνεται καθαρά ότι ακόμη και στις περιπτώσεις
που μπορεί να υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις , ακόμη
και οι συνταξιούχοι των 700 ευρώ θα καταγράψουν απώλειες μετά την
1/1/2019.
Παράδειγμα 6ο
Δικηγόρος ασφαλισμένος στο Ταμείο Νομικών ως ελεύθερος επαγγελματίας
συνταξιοδοτήθηκε με 40 έτη ασφάλισης και σήμερα λαμβάνει σύνταξη κύρια
της οποίας το ποσό προ φόρου ανέρχεται στα 1098 ευρώ λαμβανομένου υπόψη
ότι παίρνει και επικουρική σύνταξη.
Από 1/1/2019 το ποσό της σύνταξής του προ φόρου θα είναι 900 ευρώ και
860 καθαρό ποσό μέχρι 31/12/2019 ή 810 περίπου ευρώ από 1/1/2020.
Απώλεια σε καθαρό ποσό 195 ευρώ το μήνα ή 2.340 ευρώ το χρόνο ή 2,33
συντάξεις
Παράδειγμα 7ο
Γυναίκα συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό
2000 ευρώ ελάμβανε μέχρι 31/12/2014 κύρια σύνταξη προσαυξημένη με το
επίδομα συζύγου και ενός τέκνου 1255 μικτό προ φόρου ποσό και επικουρική
254 ευρώ προ φόρου. Το καθαρό ποσό της κύριας σύνταξης ήταν 1.112,5
ευρώ και της επικουρικής 220,5 ευρώ, σύνολο 1.333 ευρώ καθαρό ποσό
Το ποσό της κύριας σύνταξης από 1/1/2019 θα ήταν 953 ευρώ και με το
πλαφόν του 18% στη μείωση θα λάβει μικτό προ φόρου ποσό 1029 ενώ η
επικουρική έχει διαμορφωθεί στα 129,5 ευρώ. Επομένως τα καθαρά ποσά από
1/1/2019 θα είναι 940,2 για την κύρια και 116,5 για την επικουρική,
σύνολο 1056,7 ευρώ , δηλαδή μείωση 276,5 ευρώ το μήνα .
Με την μείωση του αφορολογήτου από 1/1/2020 τα καθαρά ποσά θα είναι 893
ευρώ η κύρια και 110,4 ευρώ η επικουρική σύνολο 1003,4 ευρώ .
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω η απώλεια σε καθαρό εισόδημα είναι 330 ευρώ το μήνα ή 3960 ευρώ το χρόνο ή 3 συντάξεις.
Παράδειγμα 8ο
Σύζυγος θανόντος αστυνομικού ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί πριν το
νόμο Κατρούγκαλου και απεβίωσε μετά το νόμο, δηλαδή μετά τις 12 Μαίου
2016 έλαβε σύνταξη το 50% της σύνταξης του θανόντος η οποία ήταν 1676
ευρώ , δηλαδή 838 ευρώ με απόφαση που εκδόθηκε στο τέλος του 2016. Με
νεότερη απόφαση του 2018 και μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης του
θανόντος η οποία διαμορφώθηκε στα 1064 ευρώ το ποσό της σύνταξης χηρείας
διαμορφώθηκε και πάλι με το 50% στα 532 ευρώ , μικτά και τα δύο ανωτέρω
ποσά . Μείωση με τον επανυπολογισμό 36,5% , το οποίο μάλιστα δεν
εμπίπτει στο πλαφόν του 18% , αφού είναι με το νέο τρόπο υπολογισμού.

Συμπέρασμα

Η κυβέρνηση αρνείται να ενημερώσει τους συνταξιούχους ακριβώς επειδή οι
μειώσεις στις συντάξεις που επέρχονται από 1/1/2019 σε συνέχεια όσων
προηγήθηκαν , είναι δραματικές
Εάν αφαιρέσουμε τους συνταξιούχους του ΟΓΑ για τους οποίους δεν
προβλέπεται επανυπολογισμός των συντάξεών τους στους υπόλοιπους
συνταξιούχους το 65% θα έχει μειώσεις που φθάνουν μέχρι και τις 3
συντάξεις το χρόνο.
Οι νέες συντάξεις που υπολογίζονται από την αρχή με τον ασφαλιστικό νόμο
4387/2016 παρουσιάζουν μειώσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
ξεπερνούν το 30%
Το τρίτο μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επέβαλε τις μεγαλύτερες μειώσεις στις
συντάξεις , σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα μνημόνια και οδηγεί σε
ακραία φτωχοποίηση τους συνταξιούχους μετά και την κατάργηση του ΕΚΑΣ
με το οποίο διαμορφωνόταν ένα εγγυημένο εισόδημα άνω των 600 ευρώ για
τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Σήμερα το κατώτατο όριο με την
εθνική σύνταξη και το ανταποδοτικό ποσό δεν ξεπερνάει τα 400 ευρώ.
Η τελευταία πράξη την οποία σχεδιάζει η Κυβέρνηση, για την εξαπάτηση των
συνταξιούχων, είναι η προεκλογική παροχή προσωρινού επιδόματος που την
ονομάζει ως δήθεν καταβολή της 13ης σύνταξης. Ενώ αποσιωπά το γεγονός
ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει τρεις συντάξεις μέχρι τώρα.
Τέλος, εάν η Κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αντιμετωπίσει το τεράστιο νέο
πρόβλημα του ασφαλιστικού, το οποίο δημιούργησε, με την πλήρη αποδόμηση
του συστήματος , με τις υπέρογκες αυξήσεις στις εισφορές για μεγάλη
μερίδα επαγγελματιών και αγροτών και τη μετατροπή των συντάξεων σε
επιδόματα, θα έπρεπε να προχωρήσει σε συνολική αντικατάσταση του νόμου
Κατρούγκαλου και όχι να εμπαίζει τους συνταξιούχους με τη δήθεν
αποτροπή των νέων μειώσεων που έρχονται από 1/1/2019.

Πηγή

Share.