Ας ξεκινήσουμε με τη δήλωση ότι στο παρακάτω κείμενο, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι χρήσιμα μόνον ως παραδείγματα για την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση.

 • Ουδεμία προσωπική αιχμή ή κριτική υπάρχει, μόνον οι πολιτικές αποφάσεις κρίνονται από δημοσιογραφική πληροφόρηση και εκτίμηση με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται είναι χρήσιμα μόνον για την ανάδειξη της γενικότερης κατάστασης.
Ο κ. Γιάννης  Μυλόπουλος είναι σήμερα Πρόεδρος στην Αττικό Μετρό. Ήθελε όμως προφανώς να διασφαλίσει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του διαδρομή και να πάρει –για τα επόμενα 4 χρόνια- τη θέση μόνιμου Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο που σήμερα διοικεί ο στενός φίλος του Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Ο κ. Μυλόπουλος, έχει διατελέσει Πρύτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μιλά πολύ καλά και καταλαβαίνει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Έχει άλλωστε διατελέσει, ως  Υπότροφος Καναδικής Κυβέρνησης, Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του Καναδά.
Δυστυχώς, ο κ. Μυλόπουλος στη διάρκεια της πολυετούς λαμπρής ακαδημαϊκής καριέρας του, δεν πρόλαβε να πάρει ένα πτυχίο που να πιστοποιεί την επάρκεια των γνώσεών του στην Αγγλική γλώσσα.
Για το λόγο αυτό, απορρίφθηκε η υποψηφιότητά του για τη θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υποδομών.
Η απόρριψη αυτή -λένε οι κακές γλώσσε στο Υπουργείοπροκάλεσε μεγάλο θυμό στον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος πνέει τα μένεα εναντίον της συναδέλφου του Υπουργού κυρίας Γεροβασίλη, η οποία στη διαδικασία επιλογής επιλογής των 77 νέων «μόνιμων» ειδικών και τομεακών γραμματέων (οι οποίοι για τα επόμενα 4 χρόνια θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς γενικούς γραμματείς των υπουργείων) έθεσε ως βασικό στοιχειώδες προ-απαιτούμενο την αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ο Υπουργός προσπάθησε. Στην προκήρυξη του Υπουργείου του για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα αφαίρεσε την προϋπόθεση της γνώσης αγγλικής γλώσσας και την αντικατέστησε με «γνώση ξένης γλώσσας», προφανώς επειδή ο πατέρας του κ. Γιάννη Μυλόπουλου, ο Ανδρέας Μυλόπουλος, από το Σοχούμ της Ρωσίας, είχε φροντίσει για την επαρκή πιστοποίηση των γνώσεων του γιου του στην Ρωσική γλώσσα.
Όλα τα ανωτέρω θα ήταν μια απλή καθημερινή ιστορία στην τρέλα της Ελληνικής Γραφειοκρατίας.
Δυστυχώς όχι.
Η «αποπολιτικοποίηση» της Δημόσιας Διοίκησης και η επιλογή Ειδικών και Τομεακών Γραμματέων -οι οποίοι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους όχι μέχρι να φύγει ο Υπουργός αλλά για 4 ολόκληρα χρόνια ανεξαρτήτως χρώματος κυβερνήσεων- αποτελεί «Μνημονιακή» επιταγή και «προ-απαιτούμενο» για την ολοκλήρωση της 4ης Αξιολόγησης.
Η Γενική προκήρυξη του διαγωνισμού που εξέδωσε η κυρία Γεροβασίλη, υπήρξε άψογη και τεχνοκρατική. Έθετε τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που ήταν απαραίτητα για τη θέση ενός Γενικού Γραμματέα και δημιούργησε μια διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση των βιογραφικών.
 • Προφανώς η Επιτροπή Αξιολόγησης των βιογραφικών δεν μπορούσε να μπει στα ενδότερα κάθε μιας ξεχωριστής περίπτωσης, στα 60.000 βιογραφικά που υποβλήθηκαν. Ο κ. Μυλόπουλος μιλά την Αγγλική αλλά στο βιογραφικό του δεν διαθέτει αντίστοιχο τίτλο σπουδών που να πιστοποιεί τις γνώσεις του.
Οι «θεσμοί» δυστυχώς διαπίστωσαν ότι -όχι μόνο στο Υπουργείο Υποδομών- αλλά σε κάθε ένα Υπουργείο ξεχωριστά η ειδική προκήρυξη για τη θέση Ειδικού ή Τομεακού Γραμματέα περιείχε πολλές «περίεργες» απαιτήσεις τυπικών προσόντων.

Ο τρόπος που συντάχθηκαν οι προκηρύξεις θεωρήθηκε από τους «θεσμούς« κατάφωρα παράνομος και προφανώς ενισχύει τους κομματικούς «φίλους». Ιδίου επιπέδου θέσεις απαιτούν -κατά υπουργείο- διαφορετικά τυπικά προσόντα, γεγονός που δημιουργεί υποψίες για φωτογραφικές διατάξεις εξυπηρέτησης ημετέρων παραβιάζοντας προφανώς τη συνταγματική αρχή της ισότητας

Το αποτέλεσμα είναι πλέον γνωστό .
 • Η διαδικασία επιλογής Ειδικών και Τομεακών Γραμματέων αναστέλλεται.
 • Θα ανατεθεί σε Γάλλους εμπειρογνώμονες να δώσουν «τεχνική βοήθεια» ώστε να ξεκινήσει ολόκληρη η διαδικασία από την αρχή!
Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες θα «μελετήσουν» τις προκηρύξεις, θα τις «διορθώσουν» και κατόπιν θα διασφαλίσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Επι λέξει η Τεχνική Συμφωνία «Staff Level Agreement» γράφει:
Deliverable. Appointments:
      As prior action,
 • the authorities will complete a study in conjunction with technical support of the minimum requirements of the job announcements for all Administrative, Alternate Administrative and (Special) Sector-Level Secretaries positions listed in the TMU, taking into account the factors included in Article 7 of 4369/2016. Based on the results of the study the authorities will take appropriate actions where needed by July 2018;
 • the appointments of 55 thematic Directors General will be completed with the remaining 35 thematic Directors General by July; and
 • the call for 220 of all Directors will be launched with the remaining 175 by July.
 • Additionally,
      (a) in October 2018 the appointments for all Directors will be completed; and
      (b) the call for all Heads of Division will be launched in October 2018, and Heads of                Division will be appointed by December 2018.
 •       The authorities will provide a detailed report on the implementation of the above actions by June 2018.
Για να είμαστε σίγουροι ότι θα καταλάβουν και οι υποψήφιοι Γενικοί Γραμματείς που ενδεχομένως μιλούν μόνο …Ρωσικά, μεταφράζουμε εκ του προχείρου:
Τοποθετήσεις
Παραδοτέο.
 • Προ-απαιτούμενο (prior action),
α) Η ελληνική κυβέρνηση θα ολοκληρώσει μια μελέτη – σε συνεργασία με την τεχνική υποστήριξη- αναφορικά με τα ελάχιστα προσόντα για όλες τις θέσεις των διοικητικών, των αναπληρωματικών διοικητικών και των ειδικών τομεακών γραμματέων … λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 4369/2016.
Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, η κυβέρνηση θα πάρει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, μέχρι τον Ιούλιο του 2018.
β) οι διορισμοί 55 θεματικών γενικών διευθυντών θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο με τους υπόλοιπους 35 θεματικούς γενικούς διευθυντές · και
γ) η πρόσκληση για το σύνολο των διευθυντικών στελεχών θα ξεκινήσει με τους υπόλοιπους 175 μέχρι τον Ιούλιο.
 • Επιπλέον,
(α) τον Οκτώβριο του 2018 θα ολοκληρωθούν οι διορισμοί για όλους τους διευθυντές · και
β) η πρόσκληση για όλους τους επικεφαλής τμημάτων θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και οι αρχηγοί των τμημάτων θα διοριστούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.
 • Η Ελληνική Κυβέρνηση θα υποβάλλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων έως τον Ιούνιο του 2018.
Εφόσον όμως αλλάξουν οι προκηρύξεις, ο υφιστάμενος διαγωνισμός καταργείται.
Όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία, έχουν περάσει από συνεντεύξεις κλπ, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια ήταν η αξιολόγησή τους.
Πέτυχαν;
Κι αν πέτυχαν γιατί δεν διορίζονται;
Η υπόθεση του κ. Μυλόπουλου δεν είναι η μοναδική. Είναι απλώς ενδεικτική.

Υπενθυμίζουμε τι έχει γράψει πριν από λίγες μέρες το www.banks.com.gr :

Σε κάποιο υπουργείο έχει τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής, ο υποψήφιος να έχει εργαστεί….ως μετακλητός υπάλληλος!
Για να γίνει κάποιος Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ πρέπει να μιλά «καλά» Αγγλικά δηλαδή επιπέδου Lower. Στην διπλανή ωστόσο Γενική Γραμματεία απαιτείται «άριστη» γνώση αγγλικής, γιατί εκεί ο υφιστάμενος Γραμματέας διαθέτει Proficiency.
 • O ΓΓ Βιομηχανίας πρέπει να διαθέτει 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας εκ των οποίων τα 5 στον ιδιωτικό τομέα.
 • Ο ΓΓ. Εμπορίου όμως χρειάζεται μόνον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας χωρίς να κρίνεται απαραίτητο να έχει δουλέψει στην αγορά, στον ιδιωτικό τομέα.
 • Αντιθέτως, ο ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων πρέπει να διαθέτει 20 χρόνια(!) επαγγελματικής εμπειρίας (χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στον ιδιωτικό τομέα) προφανώς γιατί ο σημερινός ΓΓ έχει δουλέψει μόνο στο Δημόσιο και ειδικά στο Πανεπιστήμιο.
 • Στο ίδιο Υπουργείο, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού, δηλαδή αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου πρέπει –σύμφωνα με την προκήρυξη- να διαθέτει 20ετή διοικητική εμπειρία αλλά οπωσδήποτε 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Με τη διάταξη αυτή εξαιρούνται –αυτομάτως- όλοι τα έμπειρα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου. Θα προκριθεί το «δικό μας παιδί»…
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Πηγή

Share.