Αποδεκτή έγινε από τα ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ η βελτιωμένη προσφορά ύψους 535 εκατ. ευρώ που κατατέθηκε στις 11 Απριλίου και ανοίχτηκε την περασμένη Δευτέρα 16 Απριλίου από την κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Snam (Ιταλία), Fluxys (Βέλγιο) και Enagas (Ισπανία).

Η προσφορά ξεπερνούσε κατά περίπου 35 εκατ. ευρώ το ελάχιστο όριο που είχε τεθεί από τους δύο μετόχους (500 εκατ. ευρώ) για την πώληση του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου. 

Θυμίζουμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε ζητήσει τη Δευτέρα να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση, ωστόσο η κοινοπραξία δεν αύξησε την προσφορά της με αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτά τα 535 εκατ. ευρώ και να κηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά που κατατέθηκε υπερβαίνει κατά 78 εκατ. ευρώ το τίμημα που προσέφερε (457 εκατ. ευρώ) η δεύτερη κοινοπραξία (Reganosa, Transgaz, EBRD) που συμμετείχε στο διαγωνισμό.

Πλέον θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης προκειμένου να προχωρήσει και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. 

Μάλιστα με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός πώλησης των ΕΛΠΕ, εκτιμάται ότι θα ασκηθούν πιέσεις ώστε να μειωθούν κατά πολύ οι χρόνοι στους οποίους κινήθηκαν μέχρι σήμερα οι ανάλογες εγκρίσεις. 
Ούτως ή άλλως τα έσοδα από την πώληση έχουν προϋπολογιστεί να εισπραχθούν στον προϋπολογισμό του 2018. Θυμίζουμε ότι καθώς το Δημόσιο είναι πωλητής του 31% θα εισπράξει 251,3 εκατ. ευρώ ενώ τα ΕΛΠΕ που πωλούν το 35% θα εισπράξουν 283,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό του 2013 που ακυρώθηκε το τίμημα που είχε προσφερθεί από τη Socar ήταν 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ΔΕΣΦΑ βρισκόταν σε εντελώς διαφορετική κατάσταση και με πολύ λιγότερα ταμειακά διαθέσιμα. 

Μια ακόμη διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό είναι ότι το Δημόσιο έχει εξασφαλίσει (κρατώντας το 34%) την επιλογή του προέδρου του ΔΣ, αλλά και μια σειρά από δικαιώματα βέτο, ενώ και οι συμφωνημένες αναμενόμενες αυξήσεις στις ταρίφες του δικτύου (δηλαδή τα έσοδα του διαχειριστή) είναι μικρότερες.

Πιο αναλυτικά όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποδέχθηκε σήμερα ομόφωνα τη βελτιωμένη οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας των εταιρειών “SnamS.p.A.”, “Enagás Internacional S.L.U.” και “Fluxys S.A.”ύψους 535 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 66%του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά,ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα η εν λόγω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενήργησαν η Alantra Greece Corporate AdvisorsS.A. και η Alpha BankA.E. και ως νομικοί σύμβουλοι η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και οι νομικές εταιρίες Clifford Chance LLP και Holman Fenwick Willan LLP.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΠΕ αναφέρουν τα εξής:

“Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ) και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. αποφάσισαν σήμερα την αποδοχή της προσφοράς ύψους €535 εκατ. της κοινοπραξίας των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. για την πώληση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (35% συμμετοχή της ΕΛΠΕ και 31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ). Η ΕΛΠΕ από την πώληση θα εισπράξει €283,7 εκατ.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 14 Μαΐου 2018 για την έγκριση της ανωτέρω συναλλαγής που απαιτείται κατά το νόμο.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Πηγή

Share.