Τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημοσίου έπληξαν περισσότερο τα Μνημόνια της περιόδου 2009 -2017.


Αυτό αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την απασχόληση η οποία παρουσιάστηκε χθες.

Και αυτό γιατί οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν περισσότερο σε σχέση με το δημόσιο τομέα.

Πλέον, το 37,4% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με κάτω από 700 ευρώ/μήνα, ενώ το 29,8% των μισθωτών του δημοσίου αμείβεται με κάτω από 1000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στον ιδιωτικό τομέα “έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 37,4% το 2017 (από 13,1% το 2009)”.

Την ίδια στιγμή σημειώνεται πως “μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό με αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,5% το 2017 από 27,3% το 2009)’’.

Παράλληλα, “έχει μειωθεί δραστικά, κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 16,8% το 2017 (από 35,7% το 2009)’’.

Αντίθετα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, “έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 29,8% το 2017 (από 18,9% το 2009). Παράλληλα, ‘’ έχει αυξηθεί λίγο το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2017 από 13% το 2009).

Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 1.100-1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 34,3% το 2107 (από 46,5% το 2009), όπως και το ποσοστό των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,7% το 2017 από 10,9% το 2009)’’.

Ιδιωτικός τομέας

Πιο αναλυτικά εικόνα των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα έχει ως εξής :

• Με κάτω των 800 ευρώ σε ποσοστό 50,2% (14,5% μέχρι 499 ευρώ, 22,9% μεταξύ 500-699 ευρώ και 12,8% μεταξύ 700-799 ευρώ),

• μεταξύ 800-999 ευρώ σε ποσοστό 16% (9,6% μεταξύ 800-899 ευρώ και 6,4% μεταξύ 900-999 ευρώ),

• άνω των 1.000 ευρώ σε ποσοστό 17,3% (10,3% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 7% άνω των 1.300 ευρώ),

• ενώ το 16,5% δεν γνωρίζει / δεν απαντά

Δημόσιος τομέας

Πιο αναλυτικά οι αποδοχές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (β΄ τρίμηνο 2017), βάσει έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώνονται ως εξής ;

• Με κάτω των 800 ευρώ αμείβεται ποσοστό 10,4% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,3% μεταξύ 500- 699 ευρώ και 3,9% μεταξύ 700-799 ευρώ),

• Με 800-999 ευρώ αμείβεται ποσοστό 19,4% (7,4% μεταξύ 800-899 ευρώ και 12% μεταξύ 900-999 ευρώ),

• Με ποσά άνω των 1.000 ευρώ αμείβεται ποσοστό 55,1% (ποσοστό των εργαζομένων ύψους 38,7% αμείβεται με ποσά μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 16,4% άνω των 1.300 ευρώ),

• Το 15,1% δεν γνωρίζει / δεν απαντά.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
capital.gr

Πηγή

Share.