Για όλα τα σύγχρονα κράτη που στοχεύουν στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η συνταγή είναι δεδομένη γιατί είναι πάντα αποτελεσματική.


Μια οικονομία που θέλει να δώσει ώθηση στην Ανταγωνιστικότητά της, να δημιουργήσει πλούτο προς διανομή και σταθερές θέσεις απασχόλησης, ακολουθεί πάντα τον ίδιο κανόνα, τα ίδια τρία απλά βήματα:

– Πρώτα επιλέγει τους τομείς εκείνους της οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

– Αμέσως μετά επιλέγει τους ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ τομείς. Δεν έχει νόημα η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας που απλώς ανακυκλώνει τον εγχώριο πλούτο. Για να υπάρξει πλούτος προς διανομή πρέπει να έρθουν χρήματα από το εξωτερικό. Πρέπει να υπάρχουν πρόθυμοι αγοραστές από το εξωτερικό που θα έχουν τη διάθεση να πληρώνουν για να απολαμβάνουν των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγει αυτή η χώρα.

– Στους τομείς αυτούς πρέπει να υπάρχει χώρος για τη δημιουργία νέων, πραγματικών και μόνιμων θέσεων εργασίας δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει κορεσμός αλλά χώρος για νέες προσλήψεις.

– Τελευταίο και Σημαντικότερο: Στους τομείς αιχμής που θα επιλέξει τελικά η χώρα ως πολιορκητικούς κριούς για την ένταξή της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας πρέπει να δοθούν σαφή και ξεκάθαρα κίνητρα.

Στους τομείς αυτούς πρέπει να προσφερθούν, τα 3 Α της Ανάπτυξης:

Αποταμίευση – Ακαταδίωκτο – Αφορολόγητο

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η χώρα ολόκληρη πρέπει να συναινέσει, να συμφωνήσει και να ψηφίσει ότι κατ’ εξαίρεση στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε εκεί να κατευθυνθεί η λαϊκή αποταμίευση, να υπάρξει κάποιους είδους ασυλία από τη καταστροφική γραφειοκρατία και τέλος να δοθούν συγκεκριμένα περιθώρια ώστε να αναπτυχθεί, να αποκτήσει μέγεθος και εμβέλεια προτού πέσει στα χέρια της Εφορίας.

Αποταμίευση – Ακαταδίωκτο – Αφορολόγητο

Σε όλες τις χώρες του αναπτυγμένου οικονομικά κόσμου, οι κυβερνήσεις έχουν επιλέξει τους τομείς εκείνους που φέρνουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, συνάλλαγμα και τεχνογνωσία.

Στους συγκεκριμένους αυτούς κλάδους προσφέρεται – για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- ένα ειδικό καθεστώς προσέλκυσης της λαϊκής αποταμίευσης, ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και προστασίας από τους γραφειοκράτες, ειδικό καθεστώς χαμηλής φορολογίας.

– Μόνον έτσι το συγκριτικό πλεονέκτημα μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Αυτού του είδους η επιλογή απαιτεί σοβαρή συζήτηση , ενδελεχή έρευνα και κοινωνική συναίνεση. 

Η κοινωνία πρέπει να αποφασίσει ότι στους συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας – για να προσελκύσει συνάλλαγμα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας- πρέπει να υπάρχει εξαιρετική, διακριτική, προκλητικά ευνοϊκή μεταχείριση.

Τα 3 Α της Ανάπτυξης είναι το πιο γνωστό μυστικό στον κόσμο. Απαιτούν όμως σοβαρή πολιτική συζήτηση και κοινωνική συναίνεση

Του Xρήστου Ν. Κώνστα
liberal.gr

Πηγή

Share.