ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παρ. 1

Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

Παρ. 2

Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί (δηλαδή αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση-η έμφαση και επεξήγηση από τον γράφοντα) στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
Τα παραπάνω είναι ένα μέρος, απ’ όσα ορίζει το Σύνταγμα των Ελλήνων για τις περιπτώσεις όπου, κατά την διάρκεια της οποιασδήποτε δικαστικής έρευνας, εμπλακεί σε αυτήν, το όνομα κάποιου πολιτικού προσώπου, με οποιονδήποτε τρόπο.
Όσο άδικο και αντιδημοκρατικό και αν φαντάζει, αυτό είναι το βασικό πλαίσιο για την απονομή δικαιοσύνης σε αδικήματα πολιτικών. Ότι και αν λέει ο οποιοσδήποτε, δεν μπορεί να το αναιρέσει, ούτε να καταστήσει ανενεργό, χωρίς την πραγματοποίηση συνταγματικής αναθεώρησης.
Για όσο δε χρόνο βρίσκονται σε ισχύ, πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, από όλους και για όλους. Όπως όλα τα υπόλοιπα άρθρα και παράγραφοι του Συντάγματος και όλοι οι ισχύοντες νόμοι.
Αυτός είναι ο θεσμός του κράτους Δικαίου, με αυτό τον τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται ώστε ν’ αποτελεί τείχος προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Εάν δεν υλοποιείται έτσι, τίθεται σοβαρότατο ζήτημα λειτουργίας και ποιότητας της Δημοκρατίας!

Παρ’ όλα αυτά όμως, η δικογραφία περί την Novartis στάλθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φεβρουάριο του 2018. Ενώ, σύμφωνα με τα τμήματα της δικογραφίας που έχουν δημοσιοποιηθεί, η πρώτη αναφορά μάρτυρα σε πολιτικό πρόσωπο, έγινε τον Νοέμβριο του 2017!
Δηλαδή η δικογραφία κρατήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς για περισσότερο από 3 μήνες! Κατά ωμή παράβαση των όσων ορίζει από το Σύνταγμα!
Πολλοί θα ισχυριστούν ότι αντίστοιχοι χειρισμοί και καθυστερήσεις έχουν υπάρξει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, επί πολλών άλλων κυβερνήσεων, παλαιότερα.
Πρόκειται για μία διαπίστωση, απόλυτα σωστή. Μία διαπίστωση όμως, η οποία ούτε δικαιολογεί, ούτε νομιμοποιεί τις σημερινές πρακτικές. Περισσότερο τις εκθέτει και αδυνατίζει την ισχύ τους, θα μπορούσε να πει κανείς…
Σε αυτήν την υπόθεση όμως, εκτός από τους προβληματικούς ως προς το Σύνταγμα χειρισμούς, υπάρχουν πάρα πολλά επιπλέον σημεία τα οποία προκαλούν απορίες και ερωτηματικά.
Όπως έχει επισημανθεί δημόσια από πάμπολλους νομικούς, οι μοναδικοί μάρτυρες της υπόθεσης είναι προστατευόμενοι. Ένα γεγονός που ρητά απαγορεύει ο νόμος να συμβεί. Απαιτείται η παρουσία ενός τουλάχιστον μάρτυρα γνωστών στοιχείων.
Επίσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι μάρτυρες αυτοί δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεωρούνται προστατευόμενοι, όταν η δικογραφία στάλθηκε στην Βουλή.
Οι προϋποθέσεις εκπληρώθηκαν τρεις μέρες μετά, όταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενημερώθηκε επίσημα και προσυπέγραψε τον ορισμό τους υπό προστασία.
Απαραίτητο είναι να επισημανθεί ότι η έγκριση αυτή, δεν αποτελεί μία απλή τυπικότητα. Ο νόμος ορίζει την ύπαρξη έγκρισης της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για την αποφυγή αναίτιας χρήσης ή και κατάχρησης στην απονομή της συγκεκριμένης ιδιότητας.
Όχι για να μαζεύονται πολλές υπογραφές και να αισθάνονται σπουδαίοι και σημαντικοί οι υπογράφοντες. Αν μ’ εννοείτε…
Τα παραπάνω σημεία είναι μόνο τρία από τα πάμπολλα που δημιουργούν τεράστιες αμφιβολίες ως προς την γνησιότητα και ποιότητα των όσων στοιχείων περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη δικογραφία.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς;
Ακόμη και η επίκληση των ερευνών του Αμερικανικού Federal Bureau of Investigation, που γίνεται από την κυβέρνηση, δεν ευσταθεί. Μιας και η Αμερικανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους εφικτούς (χωρίς δηλαδή να διαφανεί ανάμειξη στα εσωτερικά άλλης χώρας) τρόπους ότι ονόματα πολιτικών από την έρευνα των Αμερικανικών αρχών, δεν έχουν προκύψει!
Όταν το δει κανείς ψύχραιμα, το πράγμα είναι απλό: η υπόθεση Novartis είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ. Τουλάχιστον, όσον αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά και τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.
Διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα νομικά στηρίγματα ή οι αποδείξεις για να στηριχθούν οι κατηγορίες που κάποιος, με μεγάλη αγωνία, προσπαθεί να τους προσάψει.
Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία. Όλο αυτό το σκηνικό, έχει δημιουργηθεί και κατευθύνεται από έναν και μόνο, κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής πολιτικής σκηνής.
Τον πολιτικό εκείνον ο οποίος, από το βήμα της Βουλής, προανήγγειλε διώξεις πολιτικών προσώπων για την υπόθεση Novartis τον Φεβρουάριο του 2017. Δηλαδή, 9 (εννέα) μήνες πριν εμφανισθεί ο πρώτος προστατευόμενος μάρτυρας στην Εισαγγελέα Διαφθοράς.
Ούτε ο μάντης Κάλχας να ήταν!
Παραφράζοντας τον εθνικό ποιητή, σήμερα στην Ελλάδα ζούμε σ’ έναν: “Όμορφο κόσμο δημοκρατικό, αριστερά πλασμένο“!

“Απολαύστε” τον…

Πέτρος Λάζος

capital.gr

Πηγή

Share.