Οι χήρες δεν είναι μόνο τα μεγαλύτερα θύματα του νέου ασφαλιστικού, αλλά και τα πρώτα. Από αυτές ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, σε αυτές εφαρμόστηκε ήδη η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, χωρίς, μάλιστα, το πλαφόν του 18%.


Με βάση τον νόμο 4387/16, οι συντάξεις χηρείας για αιτήσεις από 13/5/16:

– Χορηγούνται μόνο για 3 έτη εάν ο επιζών σύζυγος είναι κάτω των 55 ετών. Και δεν επαναχορηγείται έκτοτε. Τυχόν ανήλικα τέκνα συνεχίζουν να λαμβάνουν το ήμισυ της σύνταξης μέχρι την ενηλικίωσή τους (18ο) ή το 24ο έτος, εάν σπουδάζουν.

– Εάν κατά τη διάρκεια της 3ετίας ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος, τότε η σύνταξη επαναχορηγείται στο 67ο έτος της ηλικίας.

– Μόνο εάν ο έμμεσος δικαιούχος έχει κλείσει το 55ο έτος την ημέρα θανάτου του άμεσου ασφαλισμένου, και μόνον τότε, η σύνταξη είναι ισόβια.

– Ο επιζών των συζύγων λαμβάνει το 50% της σύνταξης του ασφαλισμένου (ή της αναλογούσης σύνταξης εάν έβγαινε στη σύνταξη, δηλαδή ήταν εργαζόμενος όταν απεβίωσε). Σε αυτή την περίπτωση, τίθεται πλαφόν τα 360 ευρώ (σ.σ. υπάρχει και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες).

Με άλλα λόγια, με τον νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο περιορίστηκε η σύνταξη λόγω θανάτου στο 50% της παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος-άμεσα ασφαλισμένος (από 70% μέχρι τις συντάξεις που απονεμήθηκαν για αιτήσεις έως 12/5/2016), αλλά καταργήθηκε εντελώς η παροχή για τους συζύγους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. Ακόμη και αν είναι μακροχρόνια άνεργοι/ες, και σε μια τέτοια ηλικία είναι εξαιρετικά δύσκολο να επανενταχθεί κάποια/ος στην αγορά εργασίας.

Όμως, τα βάσανα της συγκεκριμένης -άκρως ευάλωτης- κατηγορίας ασφαλισμένων δεν τελειώνουν εδώ, με τη μείωση του ποσοστού σύνταξης και την αποκοπή των αποδοχών για κάτω των 55 ετών. 

 
Εάν το δικαίωμα στη σύνταξη χηρείας δημιουργηθεί μετά τις 12/5/2016 (πεθάνει ο άμεσα ασφαλισμένος), η σύνταξη του νεκρού δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά… επανακαθορίζεται με βάση τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου. 
 
Δηλαδή, μόνο οι συντάξεις των… νεκρών επανακαθορίζονται πριν από την επιλεγείσα -για τους λοιπούς παλαιούς ασφαλισμένους- ημερομηνία της 1/1/2019. 
 
Αρα, η νέα υποθετική σύνταξη από τις 13/5/2016 θα είναι μειωμένη έως το 18%, κάτι που για τους λοιπούς ασφαλισμένους μετατίθεται χρονικά και με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι κάνει σύντονες προσπάθειες προκειμένου να μεταθέσει ακόμη περισσότερο (για αργότερα) το «μαχαίρι»…

Άρα, οι χήρες τιμωρούνται με περικοπή του 18% έως και 2,5 χρόνια νωρίτερα, με την… έγκαιρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου μόνο σε αυτές. Και από αυτή τη σύνταξη θα αποκοπεί άλλο 20% (ποσοστό απόδοσης 50% από 70% παλαιότερα).

Για παράδειγμα, εάν ο άμεσα δικαιούχος ελάμβανε σύνταξη 1.000 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς η χήρα θα έπαιρνε εφ’ όρου ζωής 700 ευρώ. Τώρα, η σύνταξη αυτή θα ανακαθοριστεί και, πιθανότατα, θα μειωθεί στα 820 ευρώ (-18%). Άρα, η σύζυγος θα λάβει αποδοχές 410 ευρώ (το 50%) από 700 που υπολόγιζε.

Με δεδομένο μάλιστα ότι το 70% των συντάξεων (παλαιών και νέων) διαμορφώνεται κάτω από 700 ευρώ, οι συντριπτική πλειονότητα των συντάξεων χηρείας έρχεται και «ακουμπά» στα 360 ευρώ. Το κατώφλι, δηλαδή, που τέθηκε στις αρχές του έτους, όταν ο ΕΦΚΑ σταμάτησε να βγάζει συντάξεις χηρείας για αιτήσεις μετά τις 12/5/2018, αφού προέκυπταν εξευτελιστικά ποσά της τάξης των 180 ευρώ (σε μέσα επίπεδα).

Του Χρήστου Μέγα
liberal.gr

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου.

Πηγή

Share.