Αναφέρει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές με τη φαρμακοβιομηχανία Novartis, ενώ σημειώνει ότι θα μηνύσουν για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία τον προστατευόμενο μάρτυρα «Μάξιμο Σαράφη»

Το όνομα του  Θεολόγου Παναγιωτίδη ως νόμιμου εκπρόσωπου και διαχειριστή, της εταιρείας «Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε.», όπως και το όνομα της συζύγου του δημοσιογράφου Έλενας  Φυντανίδου ενεπλάκησαν σε κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, αναφέρει ο πρώτος σε σημερινές ανακοινώσεις του.
Ωστόσο αναφέρει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές με τη φαρμακοβιομηχανία Novartis, ενώ σημειώνει ότι θα μηνύσουν για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία τον προστατευόμενο μάρτυρα «Μάξιμο  Σαράφη» και δηλώνουν ότι είναι στην διάθεση των εισαγγελικών αρχών.
Ακόμη, διευκρινίζεται σε νεώτερη ανακοίνωση ότι η Έλενα Φυντανίδου δεν έχει καμία σχέση με την εν λόγω εταιρεία
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το ζεύγος προτίθενται να καταθέσει στην Εισαγγελέα διαφθοράς όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και των συναλλαγών που είχαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2011 – Απριλίου 2013 με την Novartis, τις φορολογικές δηλώσεις τους, κ.λπ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης όπως και ο κατάλογος με τα στοιχεία που προτίθενται να καταθέσουν στις εισαγγελικές αρχές, έχει ως εξής:
«Όπως ίσως γνωρίζετε, τόσο το όνομα της συζύγου μου Έλενας Φυντανίδου, όσο και το δικό μου, ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και το όνομα της εταιρείας  Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε. όπου είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής, ενεπλάκησαν σε κατάθεση μάρτυρα στην υπόθεση  Novartis.

Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε δυστυχώς μια κοινότυπη επικοινωνιακά φράση, αλλά εδώ τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι: «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».

Για να διευκολύνουμε λοιπόν το δύσκολο έργο της Δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση, αλλά και για να αποκαταστήσουμε το τεκμήριο της αθωότητας για τα φυσικά πρόσωπα Έλενα Φυντανίδου και Θεολόγος Παναγιωτίδης και το νομικό πρόσωπο Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε., που τόσο βάναυσα επλήγησαν την τελευταία εβδομάδα, δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση της Εισαγγελέως Διαφθοράς που προΐσταται της υποθέσεως Novartis και προτιθέμεθα να καταθέσουμε όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, που αφορούν εμάς και την Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε.

Έτσι και καθώς οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Novartis Ελλάς και Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε. αφορούσαν το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2011 έως Απρίλιος 2013, εξουσιοδοτήσαμε τον νομικό μας σύμβουλο να καταθέσει στην εισαγγελέα διαφθοράς τα παρακάτω στοιχεία:

– Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου 6979/21-7-2011, όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση της εταιρείας  Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε.
–  Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ   Novartis ΕΛΛΑΣ –   Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε., 17/11/2011 – 16/5/2011, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης έως 16/11/2012.
–  Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ   Novartis Ελλάς –  Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε., από 4/12/2012 έως 31/5/2013
–  Καταγγελία της από 4/12/2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τη  Novartis Ελλάς, με ημερομηνία 27/3/2013
–  Υπολογιστικό φύλλο σε μορφή Excel, με λίστα των εκδοθέντων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από Prestige  Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς   Novartis Ελλάς, τις ημερομηνίες έκδοσής τους, την αιτιολογία τους και την ημερομηνία αποπληρωμής τους.
–  Αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από  Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς  Novartis Ελλάς, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους
–  Παρουσίαση στρατηγικής, πλάνου ενεργειών και χρονοδιαγράμματος προεκλογικής εκστρατείας του αντιπροέδρου της  Novartis Ελλάς για τις εκλογές του ΣΦΕΕ 2012, από τον Δ/ντη Επικοινωνίας της εταιρείας, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2011
–  Παραδοτέα της   Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς τη   Novartis Ελλάς για τις υπηρεσίες που προσέφερε η πρώτη προς τη δεύτερη, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους
– Ισολογισμοί  Prestige Επικοινωνία Ε.Π.Ε. 2012 (υπερδωδεκάμηνη χρήση) και 2013
– Αναλυτικό λογιστικό καθολικό της εταιρείας Prestige  Επικοινωνία Ε.Π.Ε., για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013
–  Αντίγραφα όλων των τιμολογίων πελατών και προμηθευτών για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013
–  Αντίγραφα όλων των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013
– Αντίγραφα όλων των κινήσεων όλων των προσωπικών λογαριασμών των Θεολόγου Παναγιωτίδη και Ελένης Φυντανίδου, από 1/6/2011 έως 31/12/2013
–  Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας Θεολόγου Παναγιωτίδη – Έλενας Φυντανίδου, 2012 – 2014 (αφορούν εισοδήματα 2011 – 2013)

Δηλώνουμε επίσης ότι είμαστε στη διάθεση των δικαστικών αρχών για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Παράλληλα, μέσω του νομικού μας εκπροσώπου, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε έγκληση και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία κατά του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με το αναγραφόμενο όνομα «Μάξιμος Σαράφης».

Τόσο η προσωπική, όσο και η επαγγελματική μας αξιοπιστία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αυτές τις τελευταίες μέρες και γι’ αυτό κρίναμε με τη σύζυγό μου ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση τη δική μας και της Prestige Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε., να προστατέψουμε το όνομά μας με κάθε νόμιμο τρόπο».


Παναγιώτης Τσιμπούκης
protothema

Πηγή

Share.