Οι μεγάλες επενδύσεις και το πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας παραμονής για επενδύσεις από υπηκόους τρίτων χωρών αποτελούν, όπως ανέφερε, πρόσφατα, το Capital.gr, το ένα μεγάλο τμήμα του παζλ της “καθαρής” εξόδου από την κρίση της Κύπρου.

Το έτερο μεγάλο κομμάτι συμπληρώνει η χαμηλή φορολογία, η γρήγορη διαδικασία και το χαμηλό κόστος ίδρυσης εταιρείας.

2.500 ευρώ το κόστος ίδρυσης μίας εταιρείας

Όπως αναφέρει η έκθεση του ελληνικού Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Κύπρο, το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των εταιρικών κερδών για όλες τις επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο, καθώς και ο μεγάλος αριθμός -62 έως σήμερα- των συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας συμβάλουν καθοριστικά στην προσέλκυση ξένων εταιρειών.

Στην Κύπρο η συνηθέστερη μορφή εταιρειών είναι η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (και όχι της ελληνικής ΕΠΕ).

Συστήνεται με υπογραφή, από τους ιδρυτές της ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, του ιδρυτικού εγγράφου (περιέχει υποχρεωτικά την επωνυμία, τους σκοπούς, την ευθύνη των μελών και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου) και του καταστατικού της.

Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών.

Η δημόσια μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (χωρίς τους περιορισμούς της ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας και με τη δυνατότητα εισαγωγής της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) είναι η δεύτερη σημαντικότερη μορφή κυπριακής εταιρείας.

Πόσο κοστίζει η σύσταση κυπριακής ΕΠΕ που αντιστοιχεί στην ελληνική Α.Ε.; 

Το κόστος, όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, ανέρχεται σε 1.000-1.200 ευρώ και τα βασικά έξοδα νομικής αντιπροσώπευσης (υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραμμένου γραφείου, γραμματέα) σε 1.000 ευρώ, ετησίως.

Ειδικότερα, το κόστος της εγγραφής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχικό κεφάλαιο στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του κυπριακού Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέρχεται στα 105 ευρώ συν ποσοστό 0,6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Για την τήρηση της εταιρίας στο αρχείο του Έφορου Εταιρειών επιβάλλεται τέλος 350 ευρώ κάθε έτος.

Η διαδικασία σύστασης της εταιρίας διαρκεί περίπου ένα μήνα.

Επενδυτικός μαγνήτης

Οι εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες φορολογούνται με σταθερό συντελεστή 12,5% επί των κερδών, ενώ δεν προβλέπεται φόρος επί των κερδών από αγοραπωλησία μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ως φορολογητέο θεωρείται το μικτό ετήσιο εισόδημα άνω των 19.500 ευρώ, με τους φορολογικούς συντελεστές να κλιμακώνονται από 20% (έως 28.000 ευρώ) έως 35% (άνω των 60.000 ευρώ).

Προβλέπεται, ακόμη, έκτακτη αμυντική εισφορά, που επιβάλλεται στους τόκους των καταθέσεων (30%) και στα μερίσματα ( 17%) φορολογικών κατοίκων Κύπρου.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες φορολογούνται αποκλειστικά με βάση τη χωρητικότητα (tonnage) των πλοίων ως εξής: 

οι πρώτοι 1.000 τόνοι με 0,365 ευρώ/τόνο, οι επόμενοι 9.000 με 0,3103 ευρώ/τόνο, οι επόμενοι 15.000 με 0,2008 ευρώ/τόνο, οι επόμενοι 15.000 με 0,1278 ευρώ/τόνο και κάθε τόνος επιπλέον των 40.000 με 0,073 ευρώ/τόνο.

Από τον Ιανουάριο του 2017 καταργήθηκαν η έκτακτη εισφορά (ήταν σε ισχύ το διάστημα 2012-2016) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι 19% με εξαίρεση τις υπηρεσίες εστίασης, τη διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, την μεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών όπου διαμορφώνεται σε 9%.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή

Share.